Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thủ tục Hậu ĐTM?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hậu ĐTM

Công ty mình làm chủ một dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN.
Công ty mình đã xây dựng xong nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN nhưng với công suất thiết kế nhỏ hơn dự tính trong ĐTM vì tổng lượng thải của KCN không nhiều như tính toán ban đầu.
Mình đang làm hậu ĐTM theo hướng dẫn của thông tư 05/2008/TT-BTNMT.
Tuy nhiên do không đọc kĩ nội dung của thông tư nên nhà máy của mình đã đi vào vận hành chính thức rồi mình mới làm hậu ĐTM nên Sở sẽ thành lập đoàn thanh tra làm việc với công ty mình. :053:
Chính vì thế mình cũng có một thắc mắc là: có hợp lý không khi làm hậu ĐTM trước khi công trình bảo vệ môi trường đi vào hoạt động chính thức trong khi nó rất cần sớm đi vòa hoạt động. Ngoài ra để làm hậu ĐTM cần đo kiểm ít nhất 3 lần chất lượng nước sau xử lý trong điều kiện nhà máy hoạt động bình thường (theo phụ lục 19 của thông tư). Điều này có mâu thuẫn không khi nhà máy đã đi vào hoạt động chính thức thì mới là hoạt động bình thường chứ, còn vận hành thử nghiệm thì đâu phải là hoạt động bình thường được:khi1885867:.
Đó là ý kiến của mình mong nhận được ý kiến của các bạn.
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Okay, việc hậu DTM hiện còn đang lõng lẽo lắm. Việc thanh tra đến kiểm soát ô nhiễm là vấn đề họ phải làm. Còn công suất của nhà máy xử lý nước thải tập trung trong khu công nghiệp có công suất thiết kế ban đầu nhỏ hơn dự tính trong ĐTM thì cũng bình thường vì đây là vấn đề chi phí đầu tư ban đầu mà. Vã lại bản thân của ĐTM cũng chi là dự tính phòng ngừa kiểm soát ô nhiễm mà thôi. Nếu khu công nghiệp phát triển thành xây dựng nâng cấp trạm xử lý lên. Còn nếu khu công nghiệp không có nhà đầu tư thì nhà máy xử lý tính toán thiết kế dư tải liệu có thể là lãng phí tiền phải không. Tất nhiên nếu đã có kinh phí thi không dại gì mà không đầu tư để tránh phiền phức như hiện nay,...
 

daibangxanh

Well-Known Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Ngoài ra để làm hậu ĐTM cần đo kiểm ít nhất 3 lần chất lượng nước sau xử lý trong điều kiện nhà máy hoạt động bình thường (theo phụ lục 19 của thông tư). Điều này có mâu thuẫn không khi nhà máy đã đi vào hoạt động chính thức thì mới là hoạt động bình thường chứ, còn vận hành thử nghiệm thì đâu phải là hoạt động bình thường được:khi1885867:.
:no:Nếu xác nhận công trình xử lý tại địa phương, họ yêu cầu thế nào thì phải làm theo ý họ để có thể nghiệm thu cho tốt. Cãi lại thì bị đì luôn:010:. Luật vua thua lệ làng mà.
Nguyên nhân cái nghị định 21 chưa cụ thể lắm và mỗi người thi hành luật thì có kinh nghiệm và kiến thức khác nhau do đó chẳng biết chỗ nào mà lần. :1998618:.
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Ở chỗ mình họ làm theo đúng như quy định trong Thông tư 05/2008/TT-BTNMT đấy chứ. Và mình thấy mâu thuẫn ngay trong nội dung của thông tư. Đó là: tại điểm c khoản 11.3 mục 11 nêu rõ: " Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức kèm theo văn bản đề nghị xác nhận được lập theo các mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 19 và Phụ 20 lục ban hành kèm theo Thông tư này"
Trong phụ lục 19 của thông tư có mục ghi là kết quả vận hành chạy thử các công trình bảo vệ môi trường và có ghi chú "Số lần đo đạc, lấy mẫu tối thiểu là 03 (ba) lần vào những khoảng thời gian khác nhau trong điều kiện hoạt động bình thường để bảo đảm xem xét, đánh giá về tính đại diện và ổn định của chất thải."
Mình không đọc kỹ và cho rằng Nhà máy hoạt động bình thường thì đâu thể là vận hành thử nghiệm được?????
Thế là mình chủ quan không làm hậu ĐTM sớm mà chờ nhà máy hoạt động được 02 tháng mới làm (ngoài ra một phần mình làm chậm vì hồ sơ của mình chưa đủ và khi nghiệm thu công trình bên mình cũng mời lãnh đạo sở đến lễ khành thành nhà máy và họ không nói gì cả huhuhu). Thế là bị thanh tra vì không làm đúng nội dung của thông tư hichic. Lỗi do mình nên không biết giải thích sao
 
Sửa lần cuối:
N

nxqui

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Luật môi trường vẫn còn nhiều hạn chế. Theo thông tư 05 thì khi vận hành hệ thống xử lý bảo vệ môi trường chẳng hạn như là xử lý nước thải thì lấy nước thải đâu ra khi nhà máy chưa hoạt động, rồi lấy đâu ra kết quả phân tích chất lượng nước. Đứng với vai trò là người quản lý, theo bạn thì sẽ trả lời như thế nào? Một câu hỏi khó trả lời cho người quản lý, còn nếu cho nhà máy vận hành thử để lấy nước thải thì phần khó sẽ thuộc về công ty, còn nếu như đi vào hoạt động chính thức để lấy nước thải rồi đem phân tích thì trong luật không có ghi ở điểm này.
Vài điều chia sẽ cùng bạn để bạn có thể có tâm lý đối phó với khó khăn trước mắt.
 

tham87

New Member
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đã làm nhiều ĐTM rồi, các bạn cho mình hỏi là các thủ tục hành chính, các văn bản liên quan, cách thức thực hiện công việc hậu ĐTM? ở hai phía: bên cơ quan nhà nước, bên đơn vị chủ dự án!! ai biết giải đáp giúp mình nha! liên hệ qua mail:vvmbay86@gmail.com.vn
Vì những công việc này rất quan trọng đối với môi trường trong tương lai, thử nghỉ DTM chỉ trên giấy mà không áp dụng, không có biện pháp quản lý thì cũng như không. thank
 

thu hang08

New Member
#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo mình được biết theo thông tư 05/2008/TT- BTNMT ở điều 11.3 đấy có hướng dẫn rất rõ các quy định và thủ tục sau ĐTM
Công ty mình cũng đang làm thủ tục ĐTM cụ thể công việc như sau:
1- Đối với chủ đầu tư thì phải: thực hiện tất những gì mà trong ĐTM đã cam kết hoặc Cam kết ĐTM như: đối với CTR thi phải có hợp đồng thu gom.; Nước thải phải đấu nối KCN hoặc xử lý đạt tiêu chuẩn ...
2- Đối với nhà nước(mà cụ thể ở đây là Sở tài Nguyên hoặc Phòng TN) sẽ theo dõi việc ban thực hiện như thế nào trong DTM và thời gian nào hoàn thành. Vì theo quy định sẽ kiểm tra việc bảo vệ môi trường 1 năm 1-2 lần tùy theo quy định của khu vực bạn đang làm việc.
hihi! Hy vọng đóng góp ít kinh nghiệm xin mọi người chia sẻ!
 
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nội dung cụ thể của vấn đề này được trích dẫn trong tt05 như sau
11. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
11.1. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn chậm nhất 15 (mười lăm) ngày sau khi nhận được quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
11.2. Lập và niêm yết bản tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư này tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trước đó. Thời điểm niêm yết chậm nhất là 05 (năm) ngày sau khi nhận được quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có) và kéo dài cho đến khi dự án đi vào vận hành chính thức.
11.3. Chuẩn bị và gửi cho cơ quan đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh, thành phố nơi có đất sử dụng cho dự án các báo cáo, văn bản sau:
a) Báo cáo về kế hoạch xây lắp các công trình xử lý và bảo vệ môi trường được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức kèm theo văn bản đề nghị xác nhận được lập theo các mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 19 và Phụ lục 20 ban hành kèm theo Thông tư này.
11.4. Trường hợp dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được phê duyệt, chủ dự án phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trong thời hạn như được nêu tại điểm 11.1 mục 11 Phần III của Thông tư này và cập nhật, bổ sung vào các báo cáo được nêu tại điểm 11.3 mục 11 Phần III của Thông tư này các nội dung liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung được phê duyệt và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.
11.5. Thực hiện những yêu cầu khác được quy định tại Điều 14 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP.
 

mushroom

New Member
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Trình tự, thủ tục sau ĐTM

Chào bạn,
1. Về mặt quy định pháp lý, trách nhiệm của chủ dự án và cơ quan quản lý nhà nước sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt đã được quy định rõ trong Điều 14, 15 và 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; mục 11, mục 12 phần III và các Phụ lục từ 17 đến Phụ lục 23 của Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT.
Hiện Bộ TN&MT đang dự thảo Nghị định mới của Chính phủ quy định về ĐMC, ĐTM và CKBVMT, trong đó có quy định về thủ tục sau ĐTM. Bạn có thể tìm hiểu dự thảo này tại trang web của Bộ TN&MT: www.monre.gov.vn
2. Về hướng dẫn kỹ thuật cho công tác sau thẩm định ĐTM (hướng dẫn kỹ thuật là dạng văn bản "cầm tay chỉ việc") hiện đang được Cục Thẩm định & ĐTM biên soạn và dự kiến sẽ ban hành trong năm 2010, chậm nhất là đầu năm 2011.
Nếu bạn cần thông tin sâu hơn, có thể liên hệ với tôi qua email: pttuan@monre.gov.vn
Rgds
 
Top