Ứng dụng Gom Rác GRAC

thủ tục và phương pháp thực hiện giám sát môi trường?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản tại mỏ thiếc. Trước khi đi vào hoạt động thì chúng tôi đã có thực hiện đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên đã 2 năm 3 tháng từ khi đi vào hoạt động, chúng tôi chưa có điều kiện để thực hiện giám sát môi trường. Vậy xin cho hỏi về trình tự, thủ tục và phương pháp thực hiện giám sát môi trường trong các doanh nghiệp hoạt động sản xuất nói chung và công ty tôi nói riêng. Rất mong phúc đap. :32:
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
 

Chủ đề mới

Top