Thúc đẩy kinh tế bằng tăng trưởng xanh

dragonk

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Việt Nam đang tích cực nâng cao chất lượng rừng để tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính
Vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay là đảm bảo tăng trưởng bền vững, giải quyết các vấn đề môi trường, đây chính là mục tiêu của tăng trưởng xanh.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và biến đổi khí hậu, “tăng trưởng xanh và các-bon thấp” đang là vấn đề được quan tâm trong chính sách phát triển quốc gia của nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế trên thế giới. Tại Việt Nam, Chiến lược Tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, hiện đang trong giai đoạn dự thảo và lấy ý kiến từ các chuyên gia trong và ngoài nước.
Ông Vũ Tuấn Anh, Trưởng nhóm chuyên gia biên soạn Dự thảo Chiến lược cho biết, nhiều nước trên thế giới cũng đang soạn thảo và áp dụng mô hình tăng trưởng xanh với các mục tiêu trọng tâm khác nhau, phù hợp với điều kiện của từng nước. Ví dụ, Hàn Quốc thực hiện Kế hoạch tăng trưởng xanh trong 5 năm 2009-2013, với 3 hướng lớn và 10 lĩnh vực kinh tế toàn diện, dự tính sẽ đầu tư 83,6 tỷ USD cho các dự án và công nghệ tăng trưởng xanh. Trung Quốc gọi Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 đang thực hiện là Cuộc cách mạng xanh với trọng tâm là tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ xanh.

“Với Việt Nam, Chiến lược Tăng trưởng xanh sẽ là một công cụ để chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế trong trung hạn và là công cụ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế bền vững trong dài hạn”, ông Tuấn Anh nói.

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, chiến lược này nên tập trung vào một số vấn đề cụ thể mà Việt Nam đang đối mặt. Mọi thành phần kinh tế cần phải tham gia các hoạt động thúc đẩy tăng trưởng xanh, đồng thời cần thiết phải có một môi trường pháp lý lợi thế cho tăng trưởng xanh. “Vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay là đảm bảo tăng trưởng bền vững, cũng như giải quyết các vấn đề môi trường. Đây chính là mục tiêu của tăng trưởng xanh”, ông Tài nói.

Theo nhiều chuyên gia, Chiến lược Tăng trưởng xanh của Việt Nam nên tập trung vào các mục tiêu chủ yếu trong đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế. Trong đó chú trọng các vấn đề giảm cường độ phát thải các-bon và tăng cường sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, “xanh hóa” các ngành sản xuất, xây dựng lối sống xanh và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần thiết lập nền tảng vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực và thể chế phù hợp, chọn lọc và ưu tiên công nghệ xanh; chú trọng vào việc sử dụng vốn ưu tiên cho công nghệ xanh, xem xét các vấn đề lao động và việc làm. Chiến lược Tăng trưởng xanh nên xác định một số ngành quan trọng, mũi nhọn và cũng cần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như giảm cường độ phát thải khí nhà kính hay nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu, cải thiện chất lượng sống của nhân dân.

Hiện nay, theo thống kê của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, tổng mức phát thải khí nhà kính của Việt Nam năm 2000 tương đương 150,9 triệu tấn khí CO2. Mức phát thải tính trên đầu người của Việt Nam còn thấp so với các nước phát triển, nhưng đã tăng lên nhanh chóng trong thời gian qua, từ 0,3 tấn năm 1990 lên 1,2 tấn năm 2007.

Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dù chưa bắt buộc phải giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết quốc tế, nhưng Việt Nam đã và đang nỗ lực giảm cường độ phát thải trong sản xuất và tiêu dùng, đồng thời tích cực trồng mới và nâng cao chất lượng rừng để tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính. Việc xây dựng Chiến lược Tăng trưởng xanh không chỉ nhằm chuyển đổi mô hình kinh tế từ tăng trưởng theo chiều rộng, tiêu tốn nhiều tài nguyên và năng lượng sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, tiến tới nền kinh tế xanh, bền vững, mà còn là hành động cụ thể góp phần vào nỗ lực chung của thế giới làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyên mục được hỗ trợ bởi Dự án Tăng cường năng lực lồng ghép Phát triển bền vững và Biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch
baodautu.vn
Thanh Tùng​
 
scroll-topTop