Ứng dụng Gom Rác GRAC

thuốc trừ sâu -help me

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn cho biết sản xuất trừ sâu bằng phương pháp nào,vì trên thế giới và Việt Nam có một số phương pháp sản xuất khác nhau, mà mỗi phương pháp thì có thành phần nước thải khác nhau.
Người ta không biết mới hỏi công nghệ thuốc trừ sâu, mà còn hỏi lại nữa, bó tay luôn. Ai biết thì chỉ dùm với, có lẽ mình dùng phương pháp hóa lý chứ không dùng phương pháp sinh học phải không các bạn:30: , sao loại này khó khăn quá
 

Snow_wolf

Active Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn phải có qui trình sản xuất và công nghệ thì tụi mình mới có thể giúp bạn được.
Không có công nghệ xử lí nước thải nào được thiết kế dựa trên nói đại hoặc qui trình sản xuất chung chung cả.
Thân.


Ai có biết qui trình sản xuất thuốc trừ sâu thì giúp em nó với!
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
thuốc trừ sâu.

Người ta không biết mới hỏi công nghệ thuốc trừ sâu, mà còn hỏi lại nữa, bó tay luôn. Ai biết thì chỉ dùm với, có lẽ mình dùng phương pháp hóa lý chứ không dùng phương pháp sinh học phải không các bạn:30: , sao loại này khó khăn quá
meomay ơi,coi lại đi, người ta hỏi công nghệ xử lý nước thải mà, nhưng để xử lý được thì phải biết công nghệ sản xuất như thế nào chứ, lúc đó mới xác định đưựoc thành phần nước thải mà áp dụng qui trình công nghệ chứ nhỉ.
 
Sửa lần cuối:
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
mình cũng đang cần tài liệu về công nghệ xử lý nước thải nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu.
ng ta cho biết bảng đặc tính nước thải: Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị
COD mg/L 3700-4000
BOD5 mg/L 150-170
Zn mg/L 27
coumaphos mg/L 210
fenthion mg/L 340
pH 5.0
Total P mg/L 45
tự đề xuất quy trình và tính toán thiết kế...! các bạn giúp với.....!
 
Top