Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thủy điện và BĐKH

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
- Xây đập thủy điện -->phá rừng để xây đập , xây dựng đường giao thông -->ảnh hưởng.
- Sau lũ --->không sục hồ ---> tăng lượng bùn trong hồ thủy điện --> tăng lựong mêtan ---> hiệu ứng nhà kính
- Xả đập thủy điện --->nước tràn qua các khe ---> ngập lụt ---> di dời dân cư.
 

daibangxanh

Well-Known Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Một thứ nữa đó là làm tiệt chủng 1 số loài thủy sản sống ở các con sông khi chúng không thể di trú để sinh sản. Các bạn có thể xem thêm ở các link sau:
http://www.yeumoitruong.com/home/in...am-thy-in&catid=91:bn-tin-moi-trng&Itemid=352
http://yeumoitruong.com/home/index....oi-trng&catid=83:quy-hoch-moi-trng&Itemid=200
http://www.yeumoitruong.com/home/in...tam-hip&catid=83:quy-hoch-moi-trng&Itemid=200
 
Top