Tỉ lệ COD:N:P từ đâu ra???

  • Thread starter maimo
  • Ngày gửi
M

maimo

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đối với xử lý hiếu khí thì BOD5 : N : P = 100 : 5 :1
Đối với xử ly' kĩ khí thì BOD5 : N : P = 250 : 5 : 1
hay COD : N : P = 350 : 5 :1
1. Giải thích giùm em chỗ COD và BOD này với. Tại sao có được những con số này ?
2. Đối với nước thải sinh hoạt thì BOD = 0.68 COD. BOD này là BOD5 hay BOD20 ?
3.BOD5 mất 5 ngàyđể tìm ra giá trị, COD thì cực nhanh do xác định bằng phản ứng hóa học . Vậy tại sao không lấy thông số COD để thiết kế Trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Vì đã có hệ số quy đổi BOD = 0.68 COD rồi.
 

tre-xanh

Member
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhu cầu Nito, Phốt pho

Đối với xử lý hiếu khí thì BOD5 : N : P = 100 : 5 :1
Đối với xử ly' kĩ khí thì BOD5 : N : P = 250 : 5 : 1
hay COD : N : P = 350 : 5 :1
1. Giải thích giùm em chỗ COD và BOD này với. Tại sao có được những con số này ?
2. Đối với nước thải sinh hoạt thì BOD = 0.68 COD. BOD này là BOD5 hay BOD20 ?
3.BOD5 mất 5 ngàyđể tìm ra giá trị, COD thì cực nhanh do xác định bằng phản ứng hóa học . Vậy tại sao không lấy thông số COD để thiết kế Trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Vì đã có hệ số quy đổi BOD = 0.68 COD rồi.
Đối với nước thải sinh hoạt đâu phải cứ chỗ nào nó cũng giống chỗ nào đâu bạn. Nếu nước thải sinh hoạt mà có thêm nhà ăn hoặc ko có nhà ăn là khác nhau rồi. Nếu bể tự hoại của nó thiết kế tốt thì BOD, COD nó cũng khác nhau cả. Nếu thiết kế nước thải sinh hoạt sơ bộ thì sử dụng BOD = 0.68 COD cũng được mà.
 

tieulysu

New Member
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1 chút ý kiến

Đối với xử lý hiếu khí thì BOD5 : N : P = 100 : 5 :1
Đối với xử ly' kĩ khí thì BOD5 : N : P = 250 : 5 : 1
hay COD : N : P = 350 : 5 :1
1. Giải thích giùm em chỗ COD và BOD này với. Tại sao có được những con số này ?
2. Đối với nước thải sinh hoạt thì BOD = 0.68 COD. BOD này là BOD5 hay BOD20 ?
3.BOD5 mất 5 ngàyđể tìm ra giá trị, COD thì cực nhanh do xác định bằng phản ứng hóa học . Vậy tại sao không lấy thông số COD để thiết kế Trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Vì đã có hệ số quy đổi BOD = 0.68 COD rồi.
Trước hết mình xin nói: tỉ lệ(100:5:1) là C:N:p tuy nhiên có thể quy đổi thành phần hữu cơ chứa cácbon thành BOD5 theo bang tra tuỳ dạng nếu kô có điều kiện phân tích.
- Tỉ lệ này là kết quả nghiên cứu thực nghiệm đối với xử lý sinh học hiếu khí. Là giá trị đại diện chung nhất đối với từng chủng vi sinh khác nhau. Do nhu cầu dinh dưỡng khác nhau nên có thể kô hoàn toàn chính xác như vậy mà chỉ là giá trị lân cận.
- Nếu quy đổi cácbon về BOD thì tuỳ theo bảng tra quy đổi hay phương pháp phân tích sẽ cho ra kết quả BOD5 hay BOD20, tuy nhiên thường là BOD5 do trong thời gian này các quá trình phân huỷ cácbon chiếm ưu thế so với các quá trình phân huỷ nitơ.
(Nói thêm: BOD:N:p=100:5:1 là chỉ số kinh nghiệm gần đúng trong mọi trường hợp.
BOD5:N:p = Rs/0,023Rb
Trong đó: Rs: là lượng BOD5 (hay chất nền) được sử dụng (hay loại bỏ)
Rs = Q(S0 - S)
Rb: lượng sinh khối được sản sinh ra
Rb= Vx/&c= Q.Y(So- S)/(1-Kd.&c)
Trong đó: &c: Thời gian lưu trú trung bình của vi khuẩn trong bể
Y: Sản lượng biomass
Kd: Tốc độ phân huỷ
Đây là tính theo lý thuyết. Còn thực tế thì: BOD5:N:p gần bằng 100:5:1)


:gun_nep:
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
15,197
Bài viết
66,000
Thành viên
30,413
Thành viên mới nhất
Josinn
Top