Tị nạn môi trường là gì?

ph_itpro

Mầm xanh
Bài viết
23
Nơi ở
Bình Định
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tị nạn môi trường là gì?
"Tị nạn môi trường là việc con người buộc phải rời khỏi nơi cư trú truyền thống của mình tạm thời hay vĩnh viễn do những nguyên nhân môi trường gây nguy hiểm cho cuộc sống của họ".

Hiện nay, trên thế giới cứ 225 người thì có một người phải tị nạn môi trường. Nguyên nhân của tị nạn môi trường là sự tổ hợp của một số yếu tố sau:

Không có đất canh tác, mất đất cư trú.
Mất rừng, hoang mạc hoá.
Xói mòn đất.
Mặn hoá hoặc úng ngập.
Hạn hán, thiếu nước.
Ðói nghèo.
Suy giảm đa dạng sinh học.
Biến động khí hậu và thời tiết xấu.
Suy dinh dưỡng và dịch bệnh.
Quản lý nhà nước kém hiệu quả.
Tị nạn môi trường chính là chỉ thị của sự mất ổn định và là một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột.
 
scroll-topTop