phần mềm quản lý rác thải thông minh

Tích hợp ISO 9001 và ISO 14001 và ISO 45001

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Rất nhiều đơn vị đã và đang thực hiện cải tiến phương pháp quản lý của mình dựa vào mô hình của các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 45001, ISO17025, ISO14001, SA8000… Do nhiều cơ quan, chuyên gia tư vấn khác nhau nên hầu hết các phương pháp quản lý của Doanh nghiệp về các lĩnh vực khác nhau ít khi gắn kết được với nhau.
Do nguồn lực rất hạn chế và để giảm chi phí tư vấn, nhiều doanh nghiệp phải xé nhỏ, phân vùng, chia thành nhiều khu vực như xí nghiệp 1 thì áp dụng tiêu chuẩn ISO9000, xí nghiệp 2 thì tiêu chuẩn ISO14000… sau đó copy, nhân rộng các quy trình, thủ tục đã viết cho 1 xí nghiệp ra cho toàn doanh nghiệp. Để cho nhanh doanh nghiệp lại còn phân công rất rõ ràng rằng ngoài các hoạt động chuyên môn thì lãnh đạo A phụ trách riêng về chất lượng, cán bộ lãnh đạo B phụ trách riêng các vấn đề môi trường, 1 người khác phụ trách riêng về góc độ Trách nhiệm xã hội hay An toàn lao động…để dễ nhớ các yêu cầu, dễ trả lời các cơ quan đánh giá chứng nhận.

Với những cách làm trên, doanh nghiệp có thể có rất nhiều chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn, đáp ứng nhanh đòi hỏi của thị trường. Tuy nhiên nó cũng dẫn tới hiện tượng trong doanh nghiệp thường tồn tại đồng thời nhiều hệ thống quản lý dẫn đến tình trạng phân tán nguồn lực, quản lý không thống nhất, phức tạp và hiệu lực, hiệu quả sẽ thấp, khó có thể duy trì lâu dài. Trước tình hình này đã có nhiều doanh nghiệp đã suy nghĩ, chủ động tìm cách tích hợp các hệ thống quản lý trên cho đơn giản hơn. Dựa trên kinh nghiệm tư vấn và huấn luyện, chúng tôi kiến nghị 5 nguyên tắc cơ bản trong khi tích hợp các hệ thống quản lý tại doanh nghiệp:

1- Chỉ nên có 1 hệ thống quản lý của doanh nghiệp

Bạn phải đảm bảo rằng doanh nghiệp chỉ nên có 1 hệ thống quản lý. Mỗi người dù ở bất cứ cương vị công tác nào, khi họ làm việc gì, cũng chỉ phục vụ 1 mục đích, đó là đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Do vậy, bất cứ 1 quy trình nào, 1 nguyên công nào trong quy trình, bạn viết ra, cũng phải thoả mãn đồng thời yêu cầu của tất cả các lĩnh vực như kinh doanh, chất lượng, môi trường, an toàn… Do vậy, các hệ thống quản lý phải quyện vào nhau, làm 1 lần mà phù hợp với mọi yêu cầu. Như thế bạn không thể có quan điểm là “Doanh nghiệp phải xây dựng 1 hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn như ISO14000, ISO9000” mà doanh nghiệp phải “hiểu bản chất, những ý tưởng chính của từng tiêu chuẩn để cải tiến và hoàn thiện phương pháp quản lý hiện có của mình”
Bạn cũng không thể và không nên copy hệ thống quản lý của một đơn vị khác, mặc dù họ có nhiều điểm tương đồng. Hãy học tập kinh nghiệm và ứng dụng sáng tạo vào thực tế.

2- Mọi cải tiến phải xuất phát từ mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp

Hệ thống quản lý hiện có của bạn không thể cùng một lúc phù hợp ngay với yêu cầu của tất cả các tiêu chuẩn. Trong khi nguồn lực của bạn rất hạn chế, bạn không thể và cũng không nên có 1 hệ thống quản lý hoàn chỉnh ngay. Để tránh việc phải làm đi làm lại, thay đổi nhiều trong phương pháp quản lý, để kiểm soát được quá trình thay đổi bạn nên xác định rõ định hướng, mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Có được mục tiêu, viễn cảnh dài hạn bạn có thể hoạch định quản lý thế nào, tập trung vào vấn đề gì trước, chất lượng hay môi trường hay các vấn đề về trách nhiệm xã hội hoặc tiến hành song song tất cả các lĩnh vực nhưng phạm vi, mục tiêu, mức độ khác nhau.

3- Triển khai từ từ, mở rộng dần hệ thống quản lý sang các lĩnh vực khác

Bạn nên hoàn thiện dần dần hệ thống quản lý của mình song song với quá trình phát triển sản xuất kinh doanh. Nên chăng bắt đầu từ lĩnh vực quản lý chất lượng vì kết quả của nó gắn sát với hiệu quả sản xuất kinh doanh, tồn tại của doanh nghiệp, sau đó mở rộng dần ra các lĩnh vực khác. Cải tiến phương pháp quản lý là 1 dự án lớn, dài hơi và do chúng ta còn ít có điều kiện để nghiên cứu sâu, nên bạn phải đi từng bước, cẩn thận. Do đó nên có 1 ban quản lý dự án, đặt dưới sự điều hành trực tiếp của Ban lãnh đạo cao nhất. Nếu dự án này lại chia thành nhiều cấu phần khác nhau, mỗi cấu phần lại do 1 người quản lý, khó thống nhất. Tương tự như đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ, thiết bị… nếu không có phương pháp quản lý tốt thì khoản mục đầu tư này cũng gây ra nhiều lãng phí.
Để việc cải tiến hệ thống quản lý thật sự có hiệu quả, công tác huấn luyện rất quan trọng. Với các doanh nghiệp ở Việt Nam hầu như các cán bộ quản lý câp cao rất ít tham gia vào học tập, chia sẻ kinh nghiệm với cấp dưới. Ở đây bạn cần có sự thay đổi trong tư duy của mọi đối tượng, từ lãnh đạo tới công nhân viên. Chỉ khi nào họ tự nói ra các tồn tại xuất phát từ các góc nhìn khác nhau, biết cách thống nhất và lựa chọn các công cụ để phân tích và giải quyết vấn đề, có chung một cách diễn giải và giải quyết vấn đề thì mới có thể duy trì kết quả.

4- Các cán bộ quản lý phải nhuần nhuyễn chu trình quản lý PDCA

Bản chất của mọi yêu cầu trong các hệ thống quản lý khác nhau đều dựa trên chu trình PDCA (lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và khắc phục các tồn tại). Ví dụ với mô hình của ISO 14001 bạn phải trả lời được:
- Hiện nay quá trình sản xuất kinh doanh của bạn đang gây ra những tác động gì tới môi trường xung quanh, vấn đề nào quan trọng nhất mà bạn có khả năng cải tiến?
- Bạn sẽ làm gì để cải tiến/ giảm thiểu những tác động môi trường đó?
- Làm thế nào để bạn xác nhận, kiểm tra được kết quả của những cải tiến đã thực hiện?
- Làm thế nào để bạn duy trì kết quả đã đạt được. Trong tương lai bạn định sẽ cải tiến tiếp vấn đề gì?

5- Đánh giá đúng thực trạng, phát hiện những cơ hội để cải tiến

Bạn không nên chỉ quan tâm duy nhất tới việc hệ thống quản lý của mình có phù hợp hay không với yêu cầu của các tiêu chuẩn, các cơ quan chứng nhận. Bạn phải tìm, xác định được những cơ hội, rủi ro đang tiềm ẩn liên quan tới hệ thống quản lý có thể làm ảnh hưởng tới mục tiêu sản xuất kinh doanh của mình. Do vậy bạn phải có cách nhìn hệ thống, tổng quát, rộng hơn và luôn phải trả lời câu hỏi bạn cần phải làm gì để hệ thống quản lý thực sự giúp bạn đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh của mình.

(theo chatluong.net)
 
Top