Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam - Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NXVN 03:2014
BAO BÌ NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC
nhan-xanh.jpg

Biodegradable plastic shopping bag
(Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT
Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Hà Nội – 2014

I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng
1. Khái niệm:
Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học là loại bao bì sản xuất từ vật liệu nhựa có khả năng bị phân hủy sinh học hiếu khí hoặc yếm khí (khi được xử lý bằng phương pháp chôn lấp) thành CO2 và H2O. Quá trình phân hủy sinh học loại bao bì nhựa này được thực hiện nhờ các vi sinh vật trong thời gian từ 3 năm trở xuống. Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học có thể được sản xuất từ nhựa sinh học hoặc từ nhựa thông thường được bổ sung thêm các chất phụ gia (các hoạt chất thúc đẩy phân hủy sinh học) để giúp thúc đẩy quá trình phân hủy sinh học thành CO2 và H2O được diễn ra nhanh chóng.
2. Tác động môi trường của sản phẩm:
Bao bì nhựa có khả năng tồn lưu rất lâu trong môi trường (thông thường phải mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy hoàn toàn) dẫn đến những vấn đề ô nhiễm do không được tái chế và bị đem đi chôn lấp chung với các loại rác thải khác. Tuy nhiên, việc tái chế các loại bao bì nhựa có thể không mang lại hiệu quả kinh tế do chi phí để làm sạch nguyên liệu đầu vào của quy trình tái chế quá cao. Chi phí dành cho xử lý chất thải ngày càng tăng. Quá trình sản xuất nhựa để làm bao bì cũng tác động lớn đến môi trường như phát thải khí nhà kính, tiêu hao nhiên liệu và tài nguyên thiên nhiên.
3. Mục tiêu:
a) Khuyến khích sản xuất và tiêu thụ bền vững; nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm được gắn Nhãn xanh Việt Nam trên thị trường;
b) Giảm thiểu chất thải rắn từ việc sử dụng bao bì nhựa.
c) Giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ việc sản xuất, xử lý bao bì nhựa sau tiêu dùng.
4. Đối tượng áp dụng:
Các loại bao bì nhựa phân hủy sinh học nêu tại điểm 1 của mục này.
II. Tiêu chí
1. Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tương đương.
2. Bao bì nhựa có khả năng tự phân hủy sinh học tối thiểu 90% trong thời gian dưới 03 (ba) năm khi bị thải bỏ ra môi trường tự nhiên hoặc xử lý bằng phương pháp chôn lấp rác thông thường.
3. Không sử dụng các loại mực, thuốc nhuộm, chất màu và các chất phụ gia khác có chứa chì (Pb), thuỷ ngân (Hg), cadmium (Cd) và các hợp chất crôm hoá trị sáu (Cr+6) để sản xuất bao bì.
4. Tổng hàm lượng kim loại nặng không được vượt quá 250 ppm tính trên một đơn vị khối lượng bao bì.
5. Tuân thủ Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật (đối với loại bao bì dùng đóng gói thực phẩm).
 

Đính kèm

  • NXVN.03.2014.BB nhựa phân hủy.doc
    229 KB · Lượt xem: 360
scroll-topTop