Tiêu chí Nhãn xanh Việt nam

daibangxanh

Cây cổ thụ

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NHANXANHVIETNAM.jpg


Bột giặt là sản phẩm hóa học chủ yếu được làm từ các chất hoạt động bề mặt, hoạt chất tăng cường hiệu quả tẩy sạch và các hợp chất khác. Bột giặt được sử dụng chủ yếu cho mục đích làm sạch và tẩy rửa các loại vải, sợi, vật liệu bằng vải/sợi và hàng may mặc/đồ dùng bằng vải/sợi.


Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm "bột giặt" cho mục đích tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam có quyền tham gia và nộp hồ sơ để yêu cầu đánh giá và cấp nhãn cho sản phẩm của mình theo Quyết định số 1493/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm Nhãn xanh Việt Nam.
Xem chi tiết tiêu chí cho nhóm sản phẩm Bột giặt - Mã tiêu chí: NXVN 01:2010
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NHANXANHVIETNAM.jpg


Bóng đèn huýnh quang là loại đèn chiếu sáng bằng phương pháp phóng điện hồ quang, khác với bóng đèn sợi đốt là loại đèn phát sáng khi đốt nóng.


Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm "bóng đèn huỳnh quang" cho mục đích tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam có quyền tham gia và nộp hồ sơ để yêu cầu đánh giá và cấp nhãn cho sản phẩm của mình theo Quyết định số 1493/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm Nhãn xanh Việt Nam.
Xem chi tiết tiêu chí cho Bóng đèn huỳnh quang - Mã tiêu chí: NXVN 02:2010 tại đây
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NHANXANHVIETNAM.jpg


Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học là loại túi sản xuất từ vật liệu nhựa có khả năng bị phân hủy sinh học hiếu khí hoặc yếm khí thành CO2 và H2O. Quá trình phân hủy sinh học loại túi nhựa này được thực hiện nhờ hàng trăm các vi sinh vật trong thời gian ngắn từ 3 năm trở xuống thay vì hàng trăm năm như các loại bao bì nhựa thông thường.


Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm "bao bì nhựa tự phân hủy sinh học dùng gói hàng khi mua sắm" cho mục đích tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam có quyền tham gia và nộp hồ sơ để yêu cầu đánh giá và cấp nhãn cho sản phẩm của mình theo quyết định số 1493/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thì điểm Nhãn xanh Việt Nam.
Xem chi tiết tiêu chí áp dụng cho nhóm sản phẩm Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học gói hàng khi mua sắm - Mã tiêu chí: NXVN 03:2010 tại đây
 
scroll-topTop