Tiêu chuẩn an ninh C-TPAT update 2.0

miki

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Tân Quang, Ninh Giang, Hải Duơng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nhà mình chuẩn bị đánh giá C-TPAT định kỳ nhưng do chưa được tham gia khóa học C-TPAT update các tiêu mới (cybersecurity & agricultural security) nên sợ đánh giá bị thiếu nhiều. Bạn nào được tham gia khóa đào tạo cho mình tham khảo tài liệu đào tạo theo tiêu chuẩn mới này với. Do phải mất tiền đi học nên mình không xin kinh phí đi học được ạ. Mình cảm ơn.
 
scroll-topTop