Tiêu chuẩn an toàn cháy nố

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình- yêu cầu thiết kế
2. TCVN 3254 : 1989 An toàn cháy - yêu cầu chung
3. TCVN 3391 : 1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng thuật ngữ - định nghĩa
4. TCVN 4879 : 1989 Phòng cháy - dấu hiệu an toàn
5. TCVN 5040 : 1990 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - yêu cầu kĩ thuật
 

Đính kèm

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
6. TCVN 5303 : 1990 An toàn cháy - thuật ngữ và định nghĩa
7. TCVN 5738 : 1993 Hệ thống báo cháy - yêu cầu kĩ thuật (hết hiệu lực)
8. TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật
9. TCVN 5760 : 1993 Hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
10. TCVN 6101:1990 Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit
 

Đính kèm

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
11. TCVN 6103:1996 Phòng cháy, chữa cháy - thuật ngữ - khống chế khói
12. TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy - nhà cao tầng - yêu cầu thiết kế
13. TCVN 6161 : 1996 Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại - yêu cầu thiết kế.
14. TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống Sprinkler tự động - Yêu cầu thiết kếvà lắp đặt
15. TCVN 3890 : 2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng
 

Đính kèm

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
16. TCVN 7278-1 : 2003 "Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy
Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp Dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước"
17. TCXD 215 : 1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy
18. TCXD 216 : 1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy
19. TCXD 217 : 1998 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
20. TCXD 218 : 1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung
 

Đính kèm

scroll-topTop