Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

còn hiệu lực Tiêu chuẩn an toàn lao động

Tairo

Member
#1

Đính kèm

Tairo

Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
6. TCVN 3148-1979 Băng tải - Yêu cầu chung về an toàn
7. TCVN 3152-1979 Dụng cụ mài - Yêu cầu an toàn
8. TCVN 3288-1979 Hệ thống thông gió - Yêu cầu về an toàn
9. TCVN 3748-1983 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động máy gia công kim loại - Yêu cầu chung về an toàn
10. TCVN 4244-1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng
 

Đính kèm

Tairo

Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
11. TCVN 4717-1989 Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn
12. TCVN 4723-1989 Thiết bị gia công gỗ - yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy
13. TCVN 4725-1989 Máy cắt kim loại - Yêu cầu chung về an toàn đố với kết cấu máy
14. TCVN 4730-1989 Sản xuất gạch ngói nung - Yêu cầu chung về an toàn
15. TCVN 4750-1989 Vỏ bảo vệ đá mài - Kích thước cơ bản, yêu cầu kỹ thuật
 

Đính kèm

Tairo

Member
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
16. TCVN 4755-1989 Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực
17. TCVN 5019-1989 Thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn
18. TCVN 5179-1990 Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thiết bị thủy lực về an toàn
19. TCVN 5181-1990 Thiết bị nén khí - Yêu cầu chung về an toàn
20. TCVN 5183-1990 Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn
 

Đính kèm

Tairo

Member
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
21. TCVN 5331-1991 Thiết bị axetylen - Yêu cầu đối với an toàn đối với kết cấu bình sinh khí
22. TCVN 5332-1991 Thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị và công nghệ chính
23. TCVN 5346-1991 Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nước nóng - Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền
24. TCVN 5659-1992 Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển - Yêu cầu an toàn chung
25. TCVN 5744-1993 Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
 

Đính kèm

Tairo

Member
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
26. TCVN 5745-1993 Máy xay xát thóc gạo - Yêu cầu an toàn chung
27. TCVN 5866 : 1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí
28. TCVN 5867 : 1995 Thang máy Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn
29. TCVN 6104-1996 Hệ thống máy lạnh dùng để lạm lạnh và sưởi - Yêu cầu an toàn
30. TCVN 6396-1998 Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tọa và lắp đặt
 

Đính kèm

Tairo

Member
#7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
31. TCVN 6484-1999 Khí đốt hóa lỏng - Xe bồn vận chuyển-yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng
32. TCVN 6485-1999 Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lit-yêu cầu an toàn
33. TCVN 6719-2000 An toàn máy - Dừng khẩn cấp - Nguyên tắc thiết kế
34. TCVN 6720-2000 An toàn máy - Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm
35. TCVN 6721-2000 An toàn máy - Khe hở nhỏ nhất để tránh kẹp dập các bộ phận cơ thể người
 

Đính kèm

Tairo

Member
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
36. TCVN 6722-1-2000 An toàn máy - Giảm sự ảnh hưởng đối với sức khỏe do các chất nguy hiểm phát sinh từ máy - Phần 1: nguyên tắc và quy định đối với nhà sản xuất
37. TCXDVN 296: 2004 Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn
38. TCVN 5507 : 2002 Hoá chất nguy hiểm − Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển
 

Đính kèm

Top