Tiêu chuẩn an toàn lao động

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh

Đính kèm

 • TCVN 2289-1978.PDF
  492.9 KB · Lượt xem: 656
 • TCVN_2288_1978.PDF
  277 KB · Lượt xem: 595
 • TCVN_2290_1978.PDF
  628.3 KB · Lượt xem: 638
 • TCVN_2291_1978.PDF
  441.3 KB · Lượt xem: 542
 • TCVN_2296_1989.PDF
  1.1 MB · Lượt xem: 570

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
6. TCVN 3148-1979 Băng tải - Yêu cầu chung về an toàn
7. TCVN 3152-1979 Dụng cụ mài - Yêu cầu an toàn
8. TCVN 3288-1979 Hệ thống thông gió - Yêu cầu về an toàn
9. TCVN 3748-1983 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động máy gia công kim loại - Yêu cầu chung về an toàn
10. TCVN 4244-1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng
 

Đính kèm

 • TCVN_3148_1979.PDF
  645.5 KB · Lượt xem: 507
 • TCVN_3152_1979.PDF
  729.4 KB · Lượt xem: 482
 • TCVN_3288_1979.PDF
  449 KB · Lượt xem: 451
 • TCVN_3748_1983.PDF
  2.6 MB · Lượt xem: 523
 • TCVN_4244_1986.PDF
  4.6 MB · Lượt xem: 489

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
11. TCVN 4717-1989 Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn
12. TCVN 4723-1989 Thiết bị gia công gỗ - yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu máy
13. TCVN 4725-1989 Máy cắt kim loại - Yêu cầu chung về an toàn đố với kết cấu máy
14. TCVN 4730-1989 Sản xuất gạch ngói nung - Yêu cầu chung về an toàn
15. TCVN 4750-1989 Vỏ bảo vệ đá mài - Kích thước cơ bản, yêu cầu kỹ thuật
 

Đính kèm

 • TCVN_4717_1989.PDF
  394.2 KB · Lượt xem: 452
 • TCVN_4723_1989.PDF
  569.9 KB · Lượt xem: 494
 • TCVN_4725_1989.PDF
  877.6 KB · Lượt xem: 500
 • TCVN_4730_1989.PDF
  1.8 MB · Lượt xem: 461
 • TCVN_4750_1989.PDF
  280.6 KB · Lượt xem: 444

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
16. TCVN 4755-1989 Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực
17. TCVN 5019-1989 Thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn
18. TCVN 5179-1990 Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thiết bị thủy lực về an toàn
19. TCVN 5181-1990 Thiết bị nén khí - Yêu cầu chung về an toàn
20. TCVN 5183-1990 Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn
 

Đính kèm

 • TCVN_4755_1989.PDF
  543.5 KB · Lượt xem: 489
 • TCVN_5019_1989.PDF
  584.7 KB · Lượt xem: 450
 • TCVN_5179_1990.PDF
  198.1 KB · Lượt xem: 461
 • TCVN_5181_1990.PDF
  477.3 KB · Lượt xem: 466
 • TCVN_5183_1990.PDF
  206 KB · Lượt xem: 450

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
21. TCVN 5331-1991 Thiết bị axetylen - Yêu cầu đối với an toàn đối với kết cấu bình sinh khí
22. TCVN 5332-1991 Thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị và công nghệ chính
23. TCVN 5346-1991 Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nước nóng - Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền
24. TCVN 5659-1992 Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển - Yêu cầu an toàn chung
25. TCVN 5744-1993 Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
 

Đính kèm

 • TCVN_5331_1991.PDF
  258.2 KB · Lượt xem: 427
 • TCVN_5332_1991.PDF
  176.7 KB · Lượt xem: 408
 • TCVN_5346_1991.PDF
  543.7 KB · Lượt xem: 464
 • TCVN_5659_1992.PDF
  211.7 KB · Lượt xem: 435
 • TCVN_5744-1993.pdf
  108.9 KB · Lượt xem: 462

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
26. TCVN 5745-1993 Máy xay xát thóc gạo - Yêu cầu an toàn chung
27. TCVN 5866 : 1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí
28. TCVN 5867 : 1995 Thang máy Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn
29. TCVN 6104-1996 Hệ thống máy lạnh dùng để lạm lạnh và sưởi - Yêu cầu an toàn
30. TCVN 6396-1998 Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tọa và lắp đặt
 

Đính kèm

 • TCVN_5745_1993.PDF
  105.6 KB · Lượt xem: 429
 • TCVN_5866-1995.pdf
  61.7 KB · Lượt xem: 435
 • TCVN_5867-1995.pdf
  71.2 KB · Lượt xem: 416
 • TCVN_6104_1996.PDF
  2.2 MB · Lượt xem: 517
 • TCVN_6396_1998.PDF
  2.8 MB · Lượt xem: 463

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
31. TCVN 6484-1999 Khí đốt hóa lỏng - Xe bồn vận chuyển-yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng
32. TCVN 6485-1999 Khí đốt hóa lỏng (LPG) - Nạp khí vào chai có dung tích nước đến 150 lit-yêu cầu an toàn
33. TCVN 6719-2000 An toàn máy - Dừng khẩn cấp - Nguyên tắc thiết kế
34. TCVN 6720-2000 An toàn máy - Khoảng cách an toàn để ngăn chặn tay con người không vươn tới vùng nguy hiểm
35. TCVN 6721-2000 An toàn máy - Khe hở nhỏ nhất để tránh kẹp dập các bộ phận cơ thể người
 

Đính kèm

 • TCVN_6484_1999.PDF
  569.4 KB · Lượt xem: 439
 • TCVN_6485_1999.PDF
  468.9 KB · Lượt xem: 427
 • TCVN_6719_2000.PDF
  268.7 KB · Lượt xem: 466
 • TCVN_6720_2000.PDF
  427.6 KB · Lượt xem: 453
 • TCVN_6721_2000.PDF
  172.9 KB · Lượt xem: 449

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
36. TCVN 6722-1-2000 An toàn máy - Giảm sự ảnh hưởng đối với sức khỏe do các chất nguy hiểm phát sinh từ máy - Phần 1: nguyên tắc và quy định đối với nhà sản xuất
37. TCXDVN 296: 2004 Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn
38. TCVN 5507 : 2002 Hoá chất nguy hiểm − Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển
 

Đính kèm

 • TCVN_6722_1_2000.PDF
  372.6 KB · Lượt xem: 446
 • TCXDVN 296 - 2004 DÀN GIÁO - CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN.doc
  182.5 KB · Lượt xem: 476
 • TCVN_5507_2002.pdf
  262.7 KB · Lượt xem: 438
scroll-topTop