Tiêu chuẩn cống hộp bê tông đúc sẵn TCXDVN 392-2007

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn TCXDVN 392 – 2007: “Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử “ được biên soạn, đáp ứng nhu cầu của thực tế sản xuất ngày càng đòi hỏi tiêu chuẩn hoá các loại cống hộp.

Tiêu chuẩn TCXDVN 392 - 2007 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BXD.
 

Đính kèm

  • TCXDVN_392-2007-Conghopbtds.pdf
    287.5 KB · Lượt xem: 5,154
scroll-topTop