Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 thay thế OHSAS 18001:2007

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

Tiêu chuẩn BS OHSAS 18001:2007 của Anh Quốc sẽ được thay thế bởi 1 tiêu chuẩn mang tính toàn cầu bởi tổ chức ISO đó là ISO 45001:2016 và tên gọi của cả 2 tiêu chuẩn trên là: tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Việc giảm rủi ro theo phân cấp sau đây:

a) loại bỏ các mối nguy hiểm;

b) thay thế bằng vật liệu ít độc hại, quy trình, hoạt động, thiết bị;

c) sử dụng kiểm soát kỹ thuật;

d) biển báo / cảnh báo;

e) kiểm soát hành chính;

f) thiết bị bảo hộ cá nhân.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vậy là tương lai nhiều doanh nghiệp sẽ tích hợp ISO 45001:2015 + ISO 14001:20015 + ISO 9001:2015. Nghe thú vị nhỉ
Chính xác rồi bạn, hiện giờ nhiều tổ chức đã tích hợp 3 tiêu chuẩn trên rồi.
Trong các tiêu chuẩn này sẽ lồng ghép thêm các vấn đề về: phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội
 
scroll-topTop