Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 thay thế OHSAS 18001:2007

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn ISO 45001:2016 thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

Tiêu chuẩn BS OHSAS 18001:2007 của Anh Quốc sẽ được thay thế bởi 1 tiêu chuẩn mang tính toàn cầu bởi tổ chức ISO đó là ISO 45001:2016 và tên gọi của cả 2 tiêu chuẩn trên là: tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

Việc giảm rủi ro theo phân cấp sau đây:

a) loại bỏ các mối nguy hiểm;

b) thay thế bằng vật liệu ít độc hại, quy trình, hoạt động, thiết bị;

c) sử dụng kiểm soát kỹ thuật;

d) biển báo / cảnh báo;

e) kiểm soát hành chính;

f) thiết bị bảo hộ cá nhân.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vậy là tương lai nhiều doanh nghiệp sẽ tích hợp ISO 45001:2015 + ISO 14001:20015 + ISO 9001:2015. Nghe thú vị nhỉ
Chính xác rồi bạn, hiện giờ nhiều tổ chức đã tích hợp 3 tiêu chuẩn trên rồi.
Trong các tiêu chuẩn này sẽ lồng ghép thêm các vấn đề về: phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội
 
scroll-topTop