Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tiêu chuẩn nước dùng trong sản xuất thủy sản

#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vậy mục đích chị muốn biết "tiêu chuẩn nước dùng trong sản xuất thủy sản" để làm gì?
Ở cty em, sử dụng nước đầu vào là nước ngầm (nước dưới đất). Trong từng khâu riêng thì sd nước riêng có thể thêm hóa chất (như khâu rửa, tẩy,..). Ngoài những quy định bắt buộc thì còn theo những yêu cầu riêng của khách hàng cho sp đó.
Ở đây có câu hỏi và trả lời có liên quan, chị xem thử
http://www.nafiqad.gov.vn/f-hoi-dap/111uc-hien-5/view
Trích ra cho tiện xem ^^

"Câu hỏi: Xin quí Cục cho tôi hỏi về tiêu chuẩn nước dùng trong chế biến thực phẩm: Đối với nhà máy chế biến thực phẩm (nông sản, thủy sản) đông lạnh hiện nay có phải áp dụng tiêu chuẩn nước dùng trong chế biến theo QCVN 01:2009/BYT hay không? Nếu đúng thì chúng tôi cần kiểm chỉ tiêu nào, vì trong QCVN 01:2009/BYT có đưa ra tổng cộng 109 chỉ tiêu, chẳng lẽ chúng tôi phải kiểm tra tất cả các chỉ tiêu này có cần thiết hay không vì nó quá tốn kém. Hơn nữa ở Quy chuẩn này có qui định 3 mức A, B, C: - Các chỉ tiêu thuộc mức A: + Kiểm tra 1 lần/ tuần do cơ sở cung cấp nước thực hiện + Kiểm tra 1 lần/ tháng do cơ quan có thẩm quyền thực hiện - Các chỉ tiêu thuộc mức B: + Kiểm tra 1 lần/ 6 tháng do cơ sở cung cấp nước thực hiện + Kiểm tra 1 lần/ 6 tháng do cơ quan có thẩm quyền thực hiện - Các chỉ tiêu thuộc mức C: + Kiểm tra 1 lần/ 2 năm do cơ sở cung cấp nước thực hiện + Kiểm tra 1 lần/ 2 năm do cơ quan có thẩm quyền thực hiện ==> Điều này phải áp dụng như thế nào đối với nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh dùng nước giếng khoan (do khu vực không có nước thủy cục) Xin quý cục xem xét và hồi âm
Trả lời: Tại khoản 1, Phần I Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống số QCVN 01:2009/BYT (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT - BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế) đã quy định quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm. Do vậy, nước dùng trong cơ sở chế biến thực phẩm (nông sản và thủy sản) phải đáp ứng các chỉ tiêu được quy định tại quy chuẩn này - Trường hợp cơ sở chế biến thủy sản không có nguồn nước thủy cục mà sử dụng nguồn nước giếng khoan, cơ sở có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lấy mẫu và phân tích nước bảo đảm đáp ứng quy định tại QCVN 01:2009/BYT. Doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan y tế để biết thêm thông tin.
Lĩnh vực: Quản lý chất lượng Thủy sản
Loại: Câu hỏi
Theo: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản"
 
Sửa lần cuối:
Top