tiêu chuẩn nước sinh hoạt cho công nhân tại các nhà máy viết nam hiện nay lít/người/ngày?

minhtu2112

Hạt giống tốt
Bài viết
4

phuonglt_ANZ

Cây công nghiệp
Bài viết
278
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các bạn cho mình hỏi tiêu chuẩn nước cho công nhân hiện nay là bao nhiều lít trong một ngày? các tiêu chuẩn này có nằm trong bộ tiêu chuẩn của bộ tài nguyên và môi trường hay bộ y tế không nếu có các bạn có thẻ cho biết số của bộ tiêu chuẩn đó luôn nha! thank so much!

Trong TCXDVN 33:2006 (Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế) có nói rõ ở mục 3.7/bảng 3.4 (trang 9).
 

Đính kèm

  • TCXDVN 33-2006.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 3,225
scroll-topTop