Tiêu chuẩn thải theo ngành in ấn và sản xuất bìa carton

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có ai biết về cuốn "Tiêu chuẩn thải theo các ngành công nghiệp" hay có cuốn nào tương tự như vậy ko? Mình đang kiếm các chỉ tiêu cần phải đo đạc trong nhà máy in ấn và sản xuất bao bì carton nhưng nếu chỉ dựa vào cân bằng vật chất thì lại thiếu thông tin.
Bạn nào có thì gửi giúp mình nhé, đang bí quá.
Xin hậu tạ ai upload cuốn này. :56:

Cảm ơn nhiều
 
scroll-topTop