Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tiêu chuẩn tiếng ồn

leda

Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho hỏi tí nhé.
mình muốn hỏi về tiêu chuant việt nam 3985/1999. Âm học- mưc ồn cho phép tại vị trí làm việc. Tiêu chuẩn này hiện còn hiệu lực không nhỉ, và nếu hết hiệu lực thì được thay thế bằng tiêu chuần mới nào??
Thanh mọi người trước nhé.
Tiêu chuẩn này vẫn còn hiệu lực bạn nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể áp dụng QĐ 3733/2002/QD-BYT.
 

Đính kèm

leda

Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn tiếng ồn đang hiện hành

- TCVN 3985:1999 - Âm học mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

(Trích)

3. Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc:
3.1 Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc được đánh giá bằng mức áp suất âm tương đương (sau đây gọi là mức âm) tại mọi vị trí làm việc, trong suốt ca lao động (8h), đo theo đặc tính A, không được vượt quá 85dBA, mức cực đại không được vượt quơc15 dBA .
3.2 Nếu tổng thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá:

4 giờ, mức âm cho phép là 90 dBA ;

2 giờ, mức âm cho phép là 95 dBA ;

1 giờ, mức âm cho phép là 100 dBA ;

30 phút, mức âm cho phép là 105 dBA ;

15 phút, mức âm cho phép là 110 dBA ;

Và mức cực đại không quá 115 dBA ;

Thời gian làm việc còn lại trong ngày làm việc chỉ được tiếp xúc với mức âm dưới 80dBA..

- TCVN 5964:2008 (Đo & Đánh giá tiếng ồn MT)

- TCVN 8018:2008 (Âm học. Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở)

- TCVN 3733/2002/BYT, ngày 10/10/2002

(Trích: phần XII. TIÊU CHUẨN TIẾNG ỒN theo 3733/2002/BYT)

Như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Tiêu chuẩn này quy định mức tiếng ồn cho phép tại các vị trí làm việc trong môi trường lao động của các xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan chịu ảnh hưởng của tiếng ồn.

2. Đối tượng áp dụng: Tất cả các cơ sở sử dụng lao động.

3. Tiêu chuẩn trích dẫn

Các mức cho phép trong tiêu chuẩn này tương đương với TCVN 3985 - 1999.

4. Mức cho phép

4.1. Mức âm liên tục hoặc mức tương đương Leq dBA tại nơi làm việc không quá 85 dBA trong 8 giờ.

4.2. Nếu thời gian tiếp xúc với tiếng ồn giảm 1/2, mức ồn cho phép tăng thêm 5 dB.

Tiếp xúc 4 giờ tăng thêm 5 dB mức cho phép là 90 dBA

2 giờ - 95dBA

1 giờ - 100 dBA

30 phút - 105 dBA

15 phút - 110 dBA

< 15 phút - 115 dBA

Mức cực đại không quá 115 dBA.

Thời gian lao động còn lại trong ngày làm việc chỉ được tiếp xúc với tiếng ồn dưới 80 dBA.

4.3. Mức áp suất âm cho phép đối với tiếng ồn xung thấp hơn 5 dB so với các giá trị nêu trong mục 4.1, 4.2.

4.4. Để đạt được năng suất làm việc tại các vị trí lao động khác nhau cần đảm bảo mức áp âm tại đó không vượt quá giá trị trong bảng dưới đây.

Bảng 1: Mức áp suất âm tại các vị trí lao động
[/URL][/IMG]

Quy định của WHO


Năm 2001 là năm thứ 6 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lấy ngày 25/4 làm ngày "Quốc tế phòng chống tiếng ồn". Đây là lần đầu tiên nước ta chính thức tham gia phong trào này.
Theo khuyến cáo của WHO, ngưỡng tiếng ồn cho phép là:

- Môi trường nghỉ ngơi, độ ồn thường xuyên (âm nền) không quá 40 dB.
- Môi trường sinh hoạt, âm nền không quá 60 dB
- Môi trường sản xuất, âm nền không quá 80 dB. Nếu độ ồn cao hơn, thời gian tiếp xúc phải giảm.

Biện pháp phòng tránh

1. Trong lao động
Nếu phải làm việc nơi có tiếng ồn cao, cần đeo nút bảo vệ tai. Đây là biện pháp thích hợp với khí hậu nóng, lao động phải thay đổi tư thế, đi lại. Ưu điểm của nó là giảm được từ 20-29 dB, rẻ và dễ kiếm. Khi mới đeo có cảm giác khó chịu nhưng sau vài ngày sẽ quen. Lúc đầu có thể chỉ đeo 2, 3 giờ sau quen sẽ tăng dần.
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình thấy thế này, hiện tại thì mình hay sử dụng QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân các hoạt động gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
Và trong TT28/2011/TT-BTNMT:QUY ĐỊNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ TIẾNG ỒN thì chỉ nói đến Địa điểm quan trắc tiếng ồn Đối với các cơ sơ sản xuất công nghiệp phải tiến hành quan trắc tại các vị trí làm việc quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3985:1999. Chưa thấy nói là áp dụng TCVN 3985 để so sánh
 

manhan

New Member
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình biết thì các quy định về tiếng ồn bao gôm hai phần:
- Tiếng ồn quy định đối với MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC (trong nhà) cái này là Bộ y tế và cơ quan lien quan quy định
- Tiếng ồn quy đinh đối với MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH ( bên ngoài) cài này là Bộ TNMT và Giao thong vận tải và cơ quan lien quan quy định.
Tùy theo đối tượng sẽ quản lý theo quy định tương ứng.

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top