Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội

viruslinkinpark

Mầm 2 lá
Bài viết
30
Nơi ở
Tân Phú dist

Đính kèm

 • Labor Law for Apparel-Better Work _EN_2nd edition.pdf
  2.2 MB · Lượt xem: 762
 • Labor Law for Apparel-Better Work _VN_2nd edition.pdf
  2.1 MB · Lượt xem: 1,377

viruslinkinpark

Mầm 2 lá
Bài viết
30
Nơi ở
Tân Phú dist

Đính kèm

 • Canteen self-assessment.pdf
  129.1 KB · Lượt xem: 524
 • Security self-assessment.pdf
  149.9 KB · Lượt xem: 1,916
 • Social comliance self-assessment.pdf
  84.8 KB · Lượt xem: 447

viruslinkinpark

Mầm 2 lá
Bài viết
30
Nơi ở
Tân Phú dist

Đính kèm

 • E(8)_100825083107 (Final)_Aug2010.pdf
  269.8 KB · Lượt xem: 877
 • H(6)_100825083111 (Final)_Aug2010.pdf
  162.8 KB · Lượt xem: 429
 • M(9)_100825083047 (Final)_Aug2010.pdf
  343.7 KB · Lượt xem: 440
 • S(25)_100825083103 (Final)_Aug2010.pdf
  1.6 MB · Lượt xem: 449
scroll-topTop