Tiểu luận : Áp dụng sản xuất sạch hơn trong nhà máy bia

daibangden

Cỏ 4 lá
Bài viết
73
Nơi ở
Ha Noi capital
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bài tiểu luận gồm 6 chương:
Chương 1 : Các quá trình cơ bản trong sản xuất bia
Chương 2 : Sử dụng tài nguyên và ô nhiễm môi trường
Chương 3 : Cơ hội sản xuất sạch hơn
Chương 4 : Thực hiện sản xuất sạch hơn
Chương 5 :Các yếu tố cản trỡ và hỗ trợ sản xuất sạch hơn bền vững
Chương 6 Vị trí của sản xuất sạch hơn trong chiến lược bảo vệ môi trường
 

Đính kèm

  • San xuat Bia.doc
    979 KB · Lượt xem: 4,344
scroll-topTop