Tiểu luận Chất thải nguy hại

ththao

Cây ăn trái
Bài viết
93
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI SINH HOẠT
CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHẤT THẢI SINH HOẠT – CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ TÁC HẠI ĐẾN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ – THU GOM – KHUYẾN CÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Đính kèm

  • TL_CTNH.rar
    5 MB · Lượt xem: 2,344
scroll-topTop