Tiểu luận Chất thải nguy hại

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

ththao

Cây ăn trái
Bài viết
93
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI SINH HOẠT
CHƯƠNG 2: PHÂN LOẠI CHẤT THẢI SINH HOẠT – CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ TÁC HẠI ĐẾN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ – THU GOM – KHUYẾN CÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Đính kèm

scroll-topTop