Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tiểu luận “Đánh giá rủi ro độc tính sinh thái đối với nước thải bệnh viện"

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Tiểu luận “Đánh giá rủi ro độc tính sinh thái đối với nước thải bệnh viện một khung đề xuất cho những dòng thải đổ vào hệ thống cống đô thị”
Môn học: Đánh giá tác động và rủi ro môi trường
Nguồn: sưu tầm
Lưu ý: file chỉ mang tính chất tham khảo học hỏi
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top