Tiểu luận : Đề xuất mô hình không phát thải cho công ty TNHH thương mại và sản xuất Nam Hưng

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
Bài viết
485
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiểu luận gồm 4 chương
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG PHÁT THẢI
Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN TẠI NHÀ MÁY DỆT NHUỘM NAM HƯNG
Chương 3 : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ DÒNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG PHÁT THẢI
Chương 4 : ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHÔNG PHÁT THẢI CHO CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI NAM HƯNG
 

Đính kèm

scroll-topTop