Tiểu luận : Đề xuất mô hình không phát thải cho công ty TNHH thương mại và sản xuất Nam Hưng

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
Bài viết
485
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiểu luận gồm 4 chương
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG PHÁT THẢI
Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TIẾN HÀNH KIỂM TOÁN TẠI NHÀ MÁY DỆT NHUỘM NAM HƯNG
Chương 3 : PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ DÒNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG PHÁT THẢI
Chương 4 : ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH KHÔNG PHÁT THẢI CHO CÔNG TY TNHH VÀ THƯƠNG MẠI NAM HƯNG
 

Đính kèm

  • Nam Hưng.doc
    1.1 MB · Lượt xem: 2,619
scroll-topTop