Tiểu luận : Kỹ thuật sẵn có tốt nhất (BAT) – Áp dụng Cho ngành sản xuất bia

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
Bài viết
485
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bài tiểu luận gồm 6 chương
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT TỐT NHẤT CÓ THỂ ÁP DỤNG (BAT)
CHƯƠNG 2 : QUY TRÌNH ÁP DỤNG BAT
CHƯƠNG 3 : QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BIA VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẦN QUAN TÂM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BIA
CHƯƠNG 4 : CÔNG NGHỆ SẴN CÓ TỐT NHÂT ÁP DỤNG CHO NGÀNH BIA
CHƯƠNG 5 : MỨC PHÁT THẢI BAT VÀO MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 6 : GIÁM SÁT
 

Đính kèm

scroll-topTop