tiểu luận : Ô nhiễm không khí từ công nghiệp sản xuất giấy

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung
- giới thiệu về ngành sản xuất giấy
- liệt kê, mô tả các bộ phận sản xuất trong nhà máy giấy
- tác động của quy trình sản xuất lên kk
- DTM
- các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường
- sản xuất sạch trong công nghiệp sx giấy và bột giấy

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/O%20NHIEM%20KHONG%20KHI%20TU%20CONG%20NGHIEP%20SAN%20XUAT%20GIAY%201.doc

http://www.box.net/shared/e4rlqvfk0o
 

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
scroll-topTop