tiểu luận : Ô nhiễm không khí từ công nghiệp sản xuất giấy

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung
- giới thiệu về ngành sản xuất giấy
- liệt kê, mô tả các bộ phận sản xuất trong nhà máy giấy
- tác động của quy trình sản xuất lên kk
- DTM
- các biện pháp khống chế ô nhiễm môi trường
- sản xuất sạch trong công nghiệp sx giấy và bột giấy

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/O%20NHIEM%20KHONG%20KHI%20TU%20CONG%20NGHIEP%20SAN%20XUAT%20GIAY%201.doc

http://www.box.net/shared/e4rlqvfk0o
 

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
scroll-topTop