Tiểu luận quy hoạch BVMT tỉnh Đồng Nai

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

ththao

Cây ăn trái
Bài viết
93
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MỤC LỤC

NỘI DUNG
MỞ ĐẦU
PHẦN 1: HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG
PHẦN 3 : ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
PHẦN 4 : TRÁCH NHIỆM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐỒNG NAI
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
 

Đính kèm

scroll-topTop