Tiểu luận quy hoạch BVMT tỉnh Đồng Nai

ththao

Cây ăn trái
Bài viết
93
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
MỤC LỤC

NỘI DUNG
MỞ ĐẦU
PHẦN 1: HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG
PHẦN 3 : ĐỀ XUẤT CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
PHẦN 4 : TRÁCH NHIỆM VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐỒNG NAI
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
 

Đính kèm

  • QUY HO_CH BVMT T_NH DONG NAI.rar
    152.2 KB · Lượt xem: 1,114
scroll-topTop