Tìm cây Tô Mộc ( Vang, gỗ Vang) để làm đề tài nghiên cứu khoa học.

kim kim

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cần tìm cây Tô Mộc, còn có tên gọi khác là cây Vang, hay gỗ Vang để làm đề tài nghiên cứu khoa học. Mình rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Hiện tại mình cần phải có mẫu gấp để làm đề tài. Mình ở Sài Gòn, nên nếu bạn nào biết ở đâu có cung cấp cây Tô Mộc ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương làm ơn chỉ mình. MÌnh thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của các bạn. Email của mình : kim_kim_kim_90@yahoo.com
 
scroll-topTop