tìm đầu ra cho bùn của hệ thống XLNT

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bình yên nhé 12

Mầm 2 lá
Bài viết
40
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người, bên mình là chủ đầu tư khu công nghiệp, có nhà máy xử lý nước thải vận hành ổn định, lượng bùn xả ra nhiều nên muốn tìm đơn vị nào lấy bùn đã phơi khô để sản xuất phân vi sinh k a? bên mình dùng rất ít hóa chất keo tụ, dùng dinh dưỡng bổ sung là mật rỉ đường. bác nào biết đơn vị nào lấy giới thiệu cho e với nhé. Bình thường chuyển cho bên xử lý chất thải nhưng sếp muốn liên hệ cho bên nào cần để sản xuất phân, để đỡ chi phí nữa. bùn bên e được chấp nhận là chất thải công nghiệp thông thường rồi a. em xin cảm ơn cả nhà
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

bình yên nhé 12

Mầm 2 lá
Bài viết
40

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
154
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người, bên mình là chủ đầu tư khu công nghiệp, có nhà máy xử lý nước thải vận hành ổn định, lượng bùn xả ra nhiều nên muốn tìm đơn vị nào lấy bùn đã phơi khô để sản xuất phân vi sinh k a? bên mình dùng rất ít hóa chất keo tụ, dùng dinh dưỡng bổ sung là mật rỉ đường. bác nào biết đơn vị nào lấy giới thiệu cho e với nhé. Bình thường chuyển cho bên xử lý chất thải nhưng sếp muốn liên hệ cho bên nào cần để sản xuất phân, để đỡ chi phí nữa. bùn bên e được chấp nhận là chất thải công nghiệp thông thường rồi a. em xin cảm ơn cả nhà
Bùn bên bạn được chấp nhận là bùn thông thường rồi, vậy cho mình hỏi là tần suất quan trắc bùn này của bên bạn là bao lâu? Chi phí có cao không thế? Đối với hệ thống xử lý tập trung của KCN mà làm được test ra chất thải thông thường cũng nhiều công sức. Bên mình có trạm nước cấp, cũng muốn đánh giá để quản lý theo chất thải thông thường nhưng chi phí quan trắc bùn và tần suất lớn quá. Như ý kiến phía trên, đầu ra cho bùn này khá khó khăn nên xem có thể tái sử dụng trong mục đích trồng cây của khu chẳng hạn?
 

bình yên nhé 12

Mầm 2 lá
Bài viết
40
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bùn bên bạn được chấp nhận là bùn thông thường rồi, vậy cho mình hỏi là tần suất quan trắc bùn này của bên bạn là bao lâu? Chi phí có cao không thế? Đối với hệ thống xử lý tập trung của KCN mà làm được test ra chất thải thông thường cũng nhiều công sức. Bên mình có trạm nước cấp, cũng muốn đánh giá để quản lý theo chất thải thông thường nhưng chi phí quan trắc bùn và tần suất lớn quá. Như ý kiến phía trên, đầu ra cho bùn này khá khó khăn nên xem có thể tái sử dụng trong mục đích trồng cây của khu chẳng hạn?
bên t đc chấp nhận từ năm 2018, chi phí cũng khá cao b a, tần suất phân tích thì phụ thuộc vào nghành nghề, quy mô và công nghệ xử lý của bên b. khi nào có thay đổi thì lấy mẫu phân tích và xin lại từ đầu. Đã ra chất thải công nghiệp thông thường rồi nhưng vẫn phải quản lý chứ k thể tự lấy bón cây đc b, còn phải có chứng từ, biên bản bàn giao chất thải cho bên xử lý mà
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
154
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bên t đc chấp nhận từ năm 2018, chi phí cũng khá cao b a, tần suất phân tích thì phụ thuộc vào nghành nghề, quy mô và công nghệ xử lý của bên b. khi nào có thay đổi thì lấy mẫu phân tích và xin lại từ đầu. Đã ra chất thải công nghiệp thông thường rồi nhưng vẫn phải quản lý chứ k thể tự lấy bón cây đc b, còn phải có chứng từ, biên bản bàn giao chất thải cho bên xử lý mà
Tất nhiên, việc tái sử dụng sẽ phải phù hợp với các giấy tờ, hồ sơ hay các giấy tờ khác đã được phê duyệt. Vì việc phải quan trắc định kỳ cho bùn thải mà chi phí quan trắc bùn thì rất cao nên đối với bên t nó không khác biệt nhiều về chi phí. Không biết tần suất quan trắc bùn của bên bạn thế nào? Và quan trắc bao nhiêu thông số? Còn về hệ thống xlnt thì công nghệ bên t cũng khá giống bên bạn.
 

bình yên nhé 12

Mầm 2 lá
Bài viết
40
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tất nhiên, việc tái sử dụng sẽ phải phù hợp với các giấy tờ, hồ sơ hay các giấy tờ khác đã được phê duyệt. Vì việc phải quan trắc định kỳ cho bùn thải mà chi phí quan trắc bùn thì rất cao nên đối với bên t nó không khác biệt nhiều về chi phí. Không biết tần suất quan trắc bùn của bên bạn thế nào? Và quan trắc bao nhiêu thông số? Còn về hệ thống xlnt thì công nghệ bên t cũng khá giống bên bạn.
bên t phân tích theo quy chuẩn 50 ấy b, đây là bùn thải từ quá trình xử lý nước nên phân tích 15 thông số trong bảng 1 QCVN50:2013. Lấy tất cả 9 mẫu, mỗi ngày 3 mẫu tại 3 thời điểm khác nhau. Khi lấy mẫu phải có đại diện của Sở TNMT. Sau 1 tháng có kết quả thì làm công văn giải trình gửi lên Sở xin phê duyệt. Bên t không quan trắc bùn định kỳ vì hệ thống không có gì thay đổi.
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
154
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bên t phân tích theo quy chuẩn 50 ấy b, đây là bùn thải từ quá trình xử lý nước nên phân tích 15 thông số trong bảng 1 QCVN50:2013. Lấy tất cả 9 mẫu, mỗi ngày 3 mẫu tại 3 thời điểm khác nhau. Khi lấy mẫu phải có đại diện của Sở TNMT. Sau 1 tháng có kết quả thì làm công văn giải trình gửi lên Sở xin phê duyệt. Bên t không quan trắc bùn định kỳ vì hệ thống không có gì thay đổi.
Để đánh giá bùn theo quy chuẩn 50 thì mình hiểu cách thức rồi. Hiện tại, nghị định 40 đã yêu cầu việc quan trắc định kỳ cho việc phân định chất thải có ngưỡng (*) đấy bạn (bắt đầu từ 01.01.2020) Nước thải nói chung và nhất là nước thải tại hệ thống xử lý tập trung nói riêng có tính chất luôn thay đổi và phụ thuộc vào thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải xử lý. Mỗi lần lấy mẫu bùn thải để phân tích chỉ có thể chứng minh được khối lượng bùn thải phát sinh tại thời điểm đó có phải là chất thải nguy hại hay không, chứ không chứng minh được bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải luôn luôn không phải là chất thải nguy hại.
Chính vì vậy, chi phí lớn quá nên tính ra việc đánh giá bùn có phải nguy hại hay không và việc xử lý, chi phí tính ra lại không còn khác biệt nhiều. Mà đánh giá thì lại thêm nhiều thủ tục.
 

bình yên nhé 12

Mầm 2 lá
Bài viết
40
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Để đánh giá bùn theo quy chuẩn 50 thì mình hiểu cách thức rồi. Hiện tại, nghị định 40 đã yêu cầu việc quan trắc định kỳ cho việc phân định chất thải có ngưỡng (*) đấy bạn (bắt đầu từ 01.01.2020) Nước thải nói chung và nhất là nước thải tại hệ thống xử lý tập trung nói riêng có tính chất luôn thay đổi và phụ thuộc vào thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải xử lý. Mỗi lần lấy mẫu bùn thải để phân tích chỉ có thể chứng minh được khối lượng bùn thải phát sinh tại thời điểm đó có phải là chất thải nguy hại hay không, chứ không chứng minh được bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải luôn luôn không phải là chất thải nguy hại.
Chính vì vậy, chi phí lớn quá nên tính ra việc đánh giá bùn có phải nguy hại hay không và việc xử lý, chi phí tính ra lại không còn khác biệt nhiều. Mà đánh giá thì lại thêm nhiều thủ tục.
ở điều 54a phải k b? họ k nói cụ thể ra nhỉ, không biết nên làm thế nào vì t chưa đc tập huấn về NĐ 40
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
154
Nơi ở
Hải Phòng
scroll-topTop