Tìm đơn vị đào tào cấp chứng chỉ an toàn hóa chất

snowy

Cỏ 4 lá
Bài viết
69
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo ND 26/2011/NĐ- CP: Hướng dẫn thi hành luật hóa chất có quy định Tổ chức phải cử Người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất, người vận chuyển, cất giữ, bảo quản và sử dụng hóa chất phải tham gia lớp đào tạo huấn luyện về kỹ thuật ATHC và sau khi tham gia sẽ được cấp giấy chứng nhân, em có một số thắc mắc về nội dung quy định trên mong A/C hướng dẫn với nôi dung như sau:

1. Công ty em sử dụng hóa chất (Không sản xuất hóa chất) thì có thực hiện quy định giáo dục như trên hay không?
2. Nếu phải tham gia thì có cần tất cả các đối tượng tham gia hay không? Vì đặc tính người vận chuyển (vận chuyển nội bộ trong công ty), bảo quản, sử dụng công ty luôn biến động vì thế Công ty có thể cử người lãnh đạo, người quản lý các bộ phận trực tiếp đến hoạt động hóa chất tham gia đào tạo sau đó về hướng dẫn lại cho người vận chuyển, sử dụng, bảo quản được hay không?
3. Định kỳ tham gia đào tạo thì tần suất là như thế nào (1 năm bao nhiêu lần, hay chỉ cần tham gia 1 lần và được cấp chứng nhận thì không cần tham gia nữa)
4. Tổ chức nào sẽ tổ chức đào tạo và thực hiện cấp chứng nhận (Ở Hà Nội)
A/C/E nào đã tổ chức lớp đào tạo có thể giới thiệu cho em đơn vị đào tạo và cấp chứng chỉ.

Mong nhận được sự hỗ trợ của các A/C/E.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo luật hóa chất 2007
7. Hoạt động hóa chất là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản,sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất.
có nghĩa là ND 26/2011/NĐ- CP vẫn cover cả vấn đề sử dụng hóa chất trong doanh nghiệp của bạn

Hiện nay chính phủ chưa quy định rõ tần suất tái đào tạo an toàn hóa chất thông thường. Theo các thông tư của bộ LĐTBXH thì hằng năm phải đào tạo an toàn làm việc trong môi trường có hóa chất độc (danh mục hóa chất độc thì vui lòng xem các văn bản của luật hóa chất)
Về mặt an toàn và đảm bảo chất lượng trong hoạt động hóa chất thì .... nên học an toàn hóa chất. (nghị định 90 và dự thảo nghị định xử phạt về hóa chất chưa đề cập cụ thể đối với các hóa chất thông thường)
 
scroll-topTop