Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Tìm hiểu về ISO 14000

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường có tên là ISO 14000
- Tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2004 là tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu (mà doanh nghiệp áp dụng ISO phải thực hiện) và hướng dẫn sử dụng.
- Tiêu chuẩn ISO 14004 phiên bản 2004 là tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn chung về nguyên tắc và hỗ trợ. Đây không phải là tiêu chuẩn bắt buộc doanh nghiệp phải áp dụng
- Trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 còn nhiều tiêu chuẩn khác đề cập đến các khía cạnh khác nhau trong quản lý môi trường như ISO 14020s về nhãn môi trường hay ISO 14040s về đánh giá vòng đời sản phẩm LCA....
Tóm lại để thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO và có thể nhận chứng chỉ thì chỉ cần đáp ứng ISO 14001 là đủ, các tiêu chuẩn khác chỉ dùng để tham khảo thôi nhé.
Để làm ISO cho 1 nhà máy

Có 2 việc cần thực hiện để bắt đầu:
1. Sếp cao nhất của nhà máy phải đề ra Chính sách môi trường của nhà máy và thông báo nội dung chính sách đó cùng với dự định áp dụng ISO 14001 cho toàn thể cán bộ/công nhân trong nhà máy
2. Bạn cần tiến hành "Phân tích môi trường ban đầu" để xác định và đánh giá xem đâu là những "Khía cạnh môi trường nổi bật" của nhà máy bạn.
Theo kinh nghiệm của W thì các KCMT nổi bật của công ty bạn có thể là:
- Tiêu thụ nước và thải ra nước thải
- Tiêu thụ năng lượng: điện, than, gas...
- Chất thải rắn

ISO 14001:

1. Tích lũy kiến thức & kinh nghiệm liên quan đến các loại hình sản xuất khác nhau, càng nhiều càng ít. Có thể đọc qua các báo cáo ĐTM phần phân tích các tác động môi trường (tuy nhiên lưu ý là các báo cáo nhiều khi chỉ mang tính hinh thức cho đủ thủ tục nên hay viết lung tung)
2. Hệ thống quản lý nhà nước về môi trường
3. Các tiêu chuẩn TCVN về môi trường (nước thải, khí thải, tiếng ồn...), các văn bản pháp qui về môi trường. Đặc biệt lưu ý đến các qui định về lập/thẩm định ĐTM hoặc bản đăng ký đạt TCMT, quản lý chất thải nguy hại, giám sát môi trường...
4. Các nguyên tắc sản xuất sạch hơn, quản lý chất thải rắn, 3R...
5. Quản lý hệ thống môi trường (các loại ISO)
6. và nhiều thứ nữa....
Các tiêu chuẩn nói trên đều thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 14000 (bộ tiêu chuẩn này còn nhiều nữa cơ ). Để đi làm trong các doanh nghiệp FDI trong các KCN thì chỉ cần tìm hiểu về ISO 14001-2005 thôi.
1. Nếu đã xác định được các khía cạnh môi trường thì làm cách nào mình có thể xác định những khía cạnh MT quan trọng? Theo như mình biết là có thể dùng phương pháp trọng số nhưng phương pháp đó thực hiện như thế nào mình không biết rõ.
Phương pháp thì nhiều lắm nhưng thông thường người ta sẽ tính điểm cho từng khía cạnh môi trường để đánh giá xem cái nào là quan trọng. Các tiêu chí dùng để chấm điểm thường là:
- Mức độ chấp hành luật
- Mối quan tâm của công ty (lãnh đạo) đến KCMT đó
- Tác động kinh tế của KCMT đó đến hoạt động của công ty
- Tác động môi trường gây bởi KCMT đó
- ...v...v...
Đó là phương pháp, còn kỹ thuật thì rất nhiều và tùy chọn, mỗi công ty/chuyên gia khác nhau sẽ có cách đánh giá khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Nếu bạn ở HN thì có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ cho bạn mượn một số tài liệu.
2. Nếu như công ty muốn chứng nhận ISO 14001 đã từng áp dụng SXSH vậy thì công ty đó có những lợi thế gì?
Công ty bạn sẽ có nhiều thuận lợi vì bạn có sẵn các số liệu kiểm toán năng lượng/tài nguyên... và đã/đang thực hiện các chương trình cải tiến về môi trường, đã có sẵn các mục tiêu cải tiến và các chỉ số đánh giá kết quả...
Đầu vào & đầu ra là thế này: xuất phát từ cá tác động môi trường tiêu cực được chia làm 2 loại:1. Làm cạn kiệt tài nguyên
2. Gây ô nhiễm
nên khi phân tích/đánh giá các KCMT người ta tách ra 2 loại riêng để đánh giá cho đúng với bản chất gây tác động môi trường của chúng:
1. Các KCMT tiêu thụ tài nguyên/năng lượng: thường là các đầu vào cần thiết cho các quá trình SX như điện, nước, gas, than....
2. Các KCMT gây ô nhiễm: tức là các phát thải (đầu ra) như khói, nước thải, CTR...
Việc lập bảng đánh giá đó là một trong những cách phân tích xem xuất phát điểm của doanh nghiệp có đáp ứng không (Gap ************ysis) và cần phải bổ sung gì, việc này là không bắt buộc và thường được làm dựa trên các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001. Thời mới vào nghề mình cũng có làm nhưng bây giờ quen rồi thì không dùng nữa.
Cách dùng bảng trên mạng thường chỉ phù hợp với các doanh nghiệp ở "tây" thôi vì nền tảng quản lý của họ thường hơn các DN ở VN mình nhiều. Các DN ở VN trước khi làm ISO 14001 thường chẳng có chính sách, mục tiêu hay KPI gì cả (bạn có thể thấy trong bảng câu hỏi thường bắt đầu với câu "DN đã có policy chưa???..."). Vì vậy mà Worker thường quan tâm tới các vấn đề khác khi đến doanh nghiệp như đã làm ĐTM chưa?, có monitoring định kỳ không? có quản lý chất thải nguy hại không? có các KPI không? vì nó phù hợp với thực tế VN hơn.
Về nguyên tắc và cách tiếp cận (phòng ngừa, PDCA) thì 2 cái ISO đó nó giống nhau, chỉ khác nhau cái đối tượng kiểm soát:
- 9K: các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng: thường được khái quát thành Man, Method, Material, Machine (4M) và Information (1I)
- 14K: các khía cạnh môi trường
cho nên việc tích hợp sẽ là rất tốt và thuận lợi.
Có thể tích hợp các qui trình & tài liệu: Sổ tay, chính sách, mục tiêu, kiểm soát tài liệu/hồ sơ, đánh giá nội bộ, theo dõi đo lường, trao đổi thông tin, xem xét của lãnh đạo, đào tạo, hành động KPPN, mua hàng...
Và việc thực hiện cũng tích hợp nhất quán trong các kế hoạch hành động, ví dụ đơn giản là mục tiêu về giảm tỉ lệ sản hỏng (NG) nếu nhìn dưới góc độ môi trường sẽ là giảm phế thải, giảm tiêu thụ nguyên liệu/năng lượng....
Các hoạt động khác như việc đào tạo cho công nhân/nhân viên mới, đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo.... hoàn toàn có thể thực hiện đồng thời
 
Top