Tìm hiểu về tiêu chuẩn WCA - Đánh giá điều kiện làm việc

knacert

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
hanoi
Website
knacert.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay các khách hàng quốc tế ngày càng mong muốn có được những thước đo hiệu quả để đánh giá điều kiện làm việc của các nhà cung cấp. Cùng với đó các nhà máy hiện nay cũng chủ động tìm kiếm các cách thức đánh giá so sánh với các đối thủ cạnh tranh để đáp ứng các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội.
Chương trình đánh giá WCA – Điều kiện làm việc
WCA là chữ viết tắt của Workplace Condition Assessment - dịch sang tiếng Việt là Chương trình đánh giá điều kiện làm việc

tieu-chuan-wca-danh-gia-dieu-kien-lam-viec.png


Chương trình đánh giá điều kiện làm việc (WCA) cung cấp một giải pháp hữu ích, tiết kiệm chi phí cho các đơn vị sản xuất kinh doanh muốn tìm cách cải tiến điều kiện làm việc một cách hiệu quả, góp phần vào việc tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành theo ngành công nghiệp và thực hành sản xuất tốt.

WCA là một thành phần của chương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội toàn cầu ( GSCP). Đây là một hiệp hội bán lẻ trên thế giới công nhận.

Được thiết kế trên nền web, chương trình WCA được xây dựng từ những kiến thức và hiểu biết sâu rộng về trách nhiệm xã hội của Intertek. Chương trình WCA là một công cụ hoàn hảo để đánh giá, so sánh và kiểm soát điều kiện làm việc tại nhà máy. Chương trình WCA đưa ra một cơ chế làm việc hiệu quả, giúp cho quá trình cải tiến liên tục của nhà máy thông qua các chương trình đào tạo có định hướng và các biện pháp xử lý các vấn đề còn tồn tại.

Nội dung đánh giá của chương trình WCA:
Nội dung đánh giá của chương trình WCA gồm 5 phần chính:

 • Lao động
 • Lương & Giờ làm việc
 • Sức khoẻ & An toàn lao động
 • Hệ thống quản lý
 • Môi trường
en-industrie.png


Hạng mục
Nội dung
1. Lao động

1.1 Lao động trẻ em
1.2 Lao động cưỡng bức
1.3 Phân biệt đối xử
1.4 Kỷ luật, quấy rối, hoặc lạm dụng
1.5 Tự do hiệp hội
1.6 Hợp đồng lao động
2. Tiền lương và giờ làm việc
2.1 Giờ làm việc
2.2 Tiền lương và phúc lợi
3. Sức khỏe và An toàn
3.1 Điều kiện làm việc chung tại cơ sở
3.2 Chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp
3.3 Chấn thương nghề nghiệp
3.4 An toàn đối với máy móc
3.5 An toàn đối với các chất nguy hiểm
3.6 Hóa chất và vật liệu nguy hiểm
3.7 Ký túc xá và Canteen
4. Hệ thống quản lý
4.1 Hệ thống quản lý
5. Môi trường
5.1 Môi trườngLợi ích của chương trình đánh giá điều kiện làm việc WCA
 • Cải tiến điều kiện làm việc, góp phần xây dựng một lực lượng lao động năng suất, hiệu quả và khoẻ mạnh.
 • Các câu hỏi đánh giá được sắp xếp phân loại chi tiết, cung cấp những thông tin hữu ích, góp phần khắc phục vấn đề tồn tại một cách nhanh chóng.
 • Tạo dựng cơ sở về tuân thủ trách nhiệm xã hội đối với những nhà cung cấp được chọn, chuẩn bị cho việc triển khai áp dụng những tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội cao hơn của ngành công nghiệp.
 • Nâng cao sự tin tưởng vào mối quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp qua sự minh bạch hơn và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả.
 • Giảm bớt những đánh giá trách nhiệm xã hội không cần thiết và trùng lặp.
Kết quả đánh giá WCA cho các nhà máy:
Một khi nhà máy có được đăng ký đánh giá theo chương trình WCA và đạt được chứng chỉ WCA có thể chia sẻ báo cáo và chứng chỉ đó với bất kỳ khách hàng nào như là một bằng chứng cho việc thực hiện tốt các yêu cầu về tuân thủ trách nhiệm xã hội và thực hiện kinh doanh có đạo đức.

Quy trình tư vấn WCA
Để giúp quý vị hiểu rõ hơn hoạt động tư vấn của KNA CERT cho lĩnh vực tư vấn WCA - chúng tôi xin gửi tới các bạn Quy trình tư vấn WCA như sau để tham khảo.
danh-gia-wca.jpg


Kết quả đo lường: Hiệu suất được cải thiện

 • Đánh giá điều kiện nơi làm việc của nhà máy và đặt giờ làm việc vào quan điểm bằng cách đo điểm chuẩn so với mức trung bình của ngành, quốc gia và toàn cầu.
 • Cho phép bạn chứng minh hiệu suất của mình theo thực tế - Nơi làm việc tốt = con người hạnh phúc.
 • Được đào tạo các phương pháp tiếp cận mới để đánh giá, đo điểm chuẩn và hiệu suất giao tiếp tại nơi làm việc để đo lường tiến độ tích cực được thực hiện và xác định các khu vực để cải thiện liên tục.
 • Đo lường cách bạn thực hiện so với điểm chuẩn toàn cầu, quốc gia và ngành cụ thể.
 
scroll-topTop