Tìm nhà thầu Xử lý CTNH, Gói thầu 100 tỷ.

nguyenngocanhymt

Mầm xanh
Bài viết
18
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Như đã nếu trên tiêu đề, mình đang tìm 1 đơn vị thầu xử lý CTNH tổng gói thầu 100 tỷ, vốn ngân sách nhà nước xử lý rác thải nguy hại của bệnh viện. Đơn vị nào có đủ năng lực liên hệ qua email với mình để trao đổi chi tiết:
nguyenngocanh.ymt@gmail.com
Khi nhận được mail mình sẽ gửi thông tin kĩ hơn và trao đổi SĐT nhé.
 
scroll-topTop