tím sách về ô nhiễm môi trường không khí

kairachj_88

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người .Mình đang học môn công nghệ xử lý môi trường khí .Mình đang tìm hai cuốn :
-Môi trường không khí .Tác giả Phạm Ngọc Đăng
-Ô nhiễm không khí và kỹ thuật xủ lý .Tác giả Trần Ngọc Chấn
Bạn nào có hai cuốn này thì share cho mình qua địa chỉ Email này nhé
Missdaohien@gmail.com
Cảm ơn các bạn nhé
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
scroll-topTop