Tình hình tai nạn lao động Việt Nam 2012, 2013

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2012 trên toàn quốc đã xảy ra 6777 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 6967 người bị nạn, trong đó:
- Số vụ tai nạn lao động chết người: 552 vụ
- Số người chết: 606 người
- Số vụ TNLĐ có 02 người bị nạn trở lên: 95 vụ
- Số người bị thương nặng: 1470 người
- Nạn nhân là lao động nữ: 1842 người

Nguyên nhân xảy ra các vụ TNLĐ
Về phía người sử dụng lao động
Nguyên nhânTỷ lệ/ Tổng số vụ báo cáo năm 2012
Không huấn luyện về an toàn lao động cho người lao động1,81%
Không có quy trình, biện pháp an toàn lao động4,13%
Do tổ chức lao động chưa hợp lý1,34%
Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn2,15%
Không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động1,68%
Về phía người lao động

SttNguyên nhânTỷ lệ/ Tổng số vụ báo cáo năm 2012
1Vi phạm các quy trình, biện pháp làm việc an toàn về an toàn lao động33,36%
2Không sử dụng các trang thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân5,05%

Nguồn: Cục an toàn lao động
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2013 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong 06 tháng cuối năm 2013 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG
Số vụ tai nạn lao động (TNLĐ)
Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 06 tháng đầu năm 2013 trên toàn quốc đã xảy ra 3322 vụ TNLĐ làm 3431 người bị nạn trong đó:

 • - Số vụ TNLĐ chết người: 305 vụ
 • - Số người chết: 323 người
 • - Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 62 vụ
 • - Số người bị thương nặng: 759 người
 • - Nạn nhân là lao động nữ: 1.027 người

II. PHÂN TÍCH CÁC VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG TỪ CÁC BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
Theo báo cáo chưa đầy đủ của 63 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì 06 tháng đầu năm 2013 toàn quốc đã xảy ra 305 vụ tai nạn lao động chết người, nhưng đến ngày 05 tháng 8 năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới nhận được 61 biên bản điều tra (63 người chết). Phân tích từ các biên bản điều tra tai nạn lao động chết người nhận được, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có một số đánh giá như sau:

1.
Tình hình tai nạn lao động chết người theo loại hình cơ sở sản xuất (Phân tích từ 61 biên bản điều tra tai nạn lao động chết người làm 63 người chết)


 • - Loại hình Công ty cổ phần chiếm 37,7% số vụ tai nạn chết người và 36,5% số người chết;
 • - Loại hình Công ty TNHH chiếm 34,43% số vụ tai nạn chết người và 33,33% số người chết;
 • - Loại hình Doanh nghiệp nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp chiếm 18,03% số vụ tai nạn và 17,46% số người chết;
 • - Loại hình Doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể chiếm 9,84% số vụ tai nạn và 9,52% số người chết;
 • - Loại hình Công ty liên doanh có vốn đầu tư của nước ngoài chiếm 1,64% số vụ tai nạn và 1,59% số người chết.

2.
Những lĩnh vực sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều tai nạn lao động chết người (Phân tích từ 61 biên bản điều tra tai nạn lao động chết người làm 63 người chết)

 • - Lĩnh vực khai thác khoáng sản chiếm 22,95% tổng số vụ và 22,22% tổng số người chết;
 • - Lĩnh vực xây dựng chiếm 21,31% tổng số vụ tai nạn và 20,63% tổng số người chết;
 • - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện chiếm 6,56% tổng số vụ và 6,35% tổng số người chết;
 • - Lĩnh vực cơ khí chế tạo chiếm 3,3% tổng số vụ và 3,2% tổng số người chết.

3.
Các yếu tố chấn thương chủ yếu làm chết người nhiều nhất (Phân tích từ 61 biên bản điu tra tai nạn lao động chết người làm 63 người chết)

 • - Ngã từ trên cao chiếm 26% tổng số vụ và 25% tổng số người chết;
 • - Vật rơi, đổ sập chiếm 20% tổng số vụ và 19% tổng số người chết;
 • - Máy, thiết bị cán, kẹp, cuốn chiếm 18% tổng số vụ và 17,5% tổng số người chết;
 • - Tai nạn giao thông chiếm 13,11% tổng số vụ và 12,7% tổng số người chết;
 • - Điện giật chiếm 9,84% tổng số vụ và 9,52% tổng số người chết;
 • - Vật văng bắn chiếm 9,84% tổng số vụ và 9,52% tổng số người chết.

4. Các nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động chết người (Phân tích từ 61 biên bản điều tra tai nạn lao động chết người làm 63 người chết)
* Nguyên nhân do người sử dụng lao động chiếm 50,8%, cụ thể:

 • - Người sử dụng lao động không huấn luyện an toàn lao động cho người lao động chiếm 13,11% tổng số vụ;
 • - Người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn chiếm 13,11% tổng số vụ;
 • - Thiết bị không đảm bảo an toàn lao động chiếm 21,31% tổng số vụ; do tổ chức lao động chiếm 3,27% tổng số vụ;
* Nguyên nhân người lao động chiếm 45,9%, cụ thể:

 • - Người lao động bị nạn vi phạm quy trình quy phạm an toàn lao động chiếm 24,59% tổng số vụ;
 • - Người lao động khác vi phạm quy trình, quy phạm an toàn lao động chiếm 18,11% tổng số vụ;
 • - Người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân chiếm 3,2% tổng số vụ;
 • Còn lại 3,3% là những vụ tai nạn lao động xảy ra do các nguyên nhân khác như: khách quan khó tránh và do người khác gây ra...

Nguồn: Cục an toàn lao động


 
scroll-topTop