Tính khối lượng bụi phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng.

mưa màu xanh

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
hưng yên

nguyenthanhthuy

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
Bình Định
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nguồn của công thức trên: nangluongxanhDTM2008
Dựa theo tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng Thế giới (Enviromental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, enviroment, World Bank, Washington D.C, 8/1991)
Cho mình hỏi công thức này ở trang mấy của tài liệu vậy? Mình có tải về mà tìm không thấy
 
scroll-topTop