Tính lượng sữa vôi khi xử lý khói lò hơi

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
trời a! Bạn có nồng độ các khí SOx, COx, NOx,... và lưu lượng rồi mà. viết phương trình phản ứng, cân bằng > khối lượng CaO hoặc Ca(OH)2 cần dùng, tiếp tục xác định độ tinh khiết của đá vôi hoặc dung dịch nước vôi > lượng vôi cần dùng.
Chúc bạn thành công!

Okay, đây là một phương án,... có ai có cách khác không?
 
scroll-topTop