Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tính lượng sữa vôi khi xử lý khói lò hơi

R

racenteccenter

Guest
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
trời a! Bạn có nồng độ các khí SOx, COx, NOx,... và lưu lượng rồi mà. viết phương trình phản ứng, cân bằng > khối lượng CaO hoặc Ca(OH)2 cần dùng, tiếp tục xác định độ tinh khiết của đá vôi hoặc dung dịch nước vôi > lượng vôi cần dùng.
Chúc bạn thành công!
 
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
trời a! Bạn có nồng độ các khí SOx, COx, NOx,... và lưu lượng rồi mà. viết phương trình phản ứng, cân bằng > khối lượng CaO hoặc Ca(OH)2 cần dùng, tiếp tục xác định độ tinh khiết của đá vôi hoặc dung dịch nước vôi > lượng vôi cần dùng.
Chúc bạn thành công!

Okay, đây là một phương án,... có ai có cách khác không?
 
Top