Tính lượng sữa vôi khi xử lý khói lò hơi

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
trời a! Bạn có nồng độ các khí SOx, COx, NOx,... và lưu lượng rồi mà. viết phương trình phản ứng, cân bằng > khối lượng CaO hoặc Ca(OH)2 cần dùng, tiếp tục xác định độ tinh khiết của đá vôi hoặc dung dịch nước vôi > lượng vôi cần dùng.
Chúc bạn thành công!


Okay, đây là một phương án,... có ai có cách khác không?
 
scroll-topTop