Tính nhu cầu nước cấp cho khu du lịch sinh thái?

MT_QN

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
Quảng Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho mình hỏi TCVN 4513-88 về cấp nước còn cho phép áp dụng không hay đã có tiêu chuẩn khác thay thế? Có văn bản pháp luật nào quy định về định mức nước cấp cho khu du lịch tính theo diện tích không? Mình nghe Hội đồng thẩm định ĐTM nói có văn bản quy định nhưng không tìm thấy. Bạn nào biết mách miệng giúp mình với. Thanks.
 
scroll-topTop