Tính tải lượng khí thải đối với tàu thuyền

MT_QN

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
Quảng Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang cần tính tải lượng khí thải của sà lan. Mình tìm trong cuốn WHO thấy có hệ số tải lượng khí thải đối với tàu thuyền nhưng mình không hiểu đơn vị để tính tải lượng như thế nào (trong WHO ghi "ship-days in berth") và chú thích là lấy 45 đối với các tàu thông thường. Bạn nào giải thích giúp mình với. Thanks.
 
scroll-topTop