Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tính toán bể điều hòa

  • Thread starter yeumoitruong9999
  • Ngày gửi

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn nên thống kê trước tất cả các dòng nước vào bể điều hòa: dòng vào, rửa lọc, nén bùn, ép bùn....và tính chất của các dòng này (thời gian, lưu lượng, nồng độ).
Các yếu tố khác cần quan tâm là: công suất bơm, công nghệ xử lý (sau bể điều hòa) là Sinh học, lắng... thì việc tính toán bể điều hòa cũng sẽ khác nhau.
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
bạn tính theo thời gian lưu và tỷ lệ tuần hoàn lại của dịch thải. Tùy từng loại dịch thải thì cần thời gian lưu khác nhau, thông thường thời gian lưu nằm trong khoảng 6-24h và lượng dịch tuàn hoàn cỡ 4laanf lượng dịch thải cần xử lý
 
#8
Top