Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tính toán sự cháy của dầu DO

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Tính toán sự cháy của dầu DO
Trong file này gồm có:
  1. Hệ số tiêu hao không khí và lượng không khí cần thiết
  2. Thành phần nhiên liệu dầu DO
  3. Lượng không khí cần thiết đốt 100Kg dầu DO
  4. Xác định lượng và thành phần sản phẩm cháy của dầu DO
  5. Khối lượng riêng của sản phẩm cháy
:018:
Nguồn: YMT
 

Đính kèm

Top