tính toán tháp hấp thụ khí SO2 bằng Ca(OH)2 (tháp đệm)

Bài viết
48
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn: mình mới nhận đồ án, đề tài này Thầy mới giao cho nhóm mà chưa hướng dẫn cụ thể, có ai làm đề tài này rồi có thể chỉ cho mình hướng tính toán được không! mình cảm ơn rất nhiều: đề tài của mình đây:
tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải chứa H2S bằng phương pháp hấp phụ bằng than hoạt tính.
1. Các thong số tính toán.
- Lưu lượng: 1000 m3/h
- Nồng độ đầu: 0.5(theo thể tích)
- Các thong số khác tự chọn
- Giả sử quan hệ giữa H2S và than hoạt tính:
g H2S/g.than: 0 0.05 0.1 0.15 0.2
áp suất riêng phần(mmHg) 0 2 12 42 92
2. Đưa ra hệ thống xử lý khí thải tương ứng
3. Thiết kế 1 công trình xử lý khí thải cụ thể như sau: tính thiết kế hấp phụ.
 

jesuma

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang tính toán tháp hấp thụ khí SO2 bằng Ca(OH)2 (tháp đệm).Ai có tài liệu tính toán về phần share mình với. Có các bạn làm ơn gửi về mail : bangviet_env@yahoo.com.vn giúp mình với. Post lên diễn đàn down được.Thank các ban nhìu nhìu:swimming::swimming:
nếu bạn ở hn thì liên hệ với mình nha,mình có thể giúp bạn ko ít thì nhiều :D
 
scroll-topTop