TK hệ thống xử lý khí thải Aceton bằng nước. Xử lý bằng thiết bị hấp thụ (tháp đệm)

tranvietbinh

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn, mình đang tìm tài liệu và bản vẽ của tháp hấp thụ aceton, đề tài đồ án của mình là thiết kế hệ thống xử lý khí thải Aceton bằng nước. Xử lý bằng thiết bị hấp thụ (tháp đệm) có bạn nào có tài liệu trên có thể gởi cho mình tham khảo được ko ạ. Mình cảm ơn các bạn trên diễn đàn.
 
scroll-topTop