Tổ chức cuộc thi ảnh "Kinh tế xanh"

CEED

Mầm xanh
Bài viết
25
Website
www.ceed.org.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cuộc thi này rất bổ ích về mặt chuyên môn và quan trọng hơn đó là lợi ích về mặt tiền bạc! Hãy ủng hộ cuộc thi và chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường.
Được sự chấp thuận theo văn bản số 05/MTNATL-NA, ngày 10/01/2011 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Trung tâm Phát triển Kinh tế Môi trường phối hợp một số tổ chức, cơ quan có liên quan, tổ chức cuộc thi ảnh về phát triển bền vững với chủ đề “Kinh tế xanh”. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội, các tổ chức trên các lĩnh vực về công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, nhằm bảo đảm chất lượng cuộc sống, màu xanh trái đất và tương lai tốt đẹp cho nhân loại.
Chi tiết xem tại trang Web:www.ceed.org.vn
 

CEED

Mầm xanh
Bài viết
25
Website
www.ceed.org.vn

Phuc_DCTV

Cây công nghiệp
Bài viết
274
Nơi ở
Hà Nội, Việt Nam
scroll-topTop