Toạ đàm" Hy vọng trong sự thay đổi của khí hậu''

tungbo

Cây công nghiệp
Bài viết
257
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin gửi các bạn thông tin về buổi toạ đàm “Hy vọng trong sự thay đổi của khí hậu” do Mạng lưới Thế Hệ Xanh tổ chức, dưới sự hợp tác và hỗ trợ của Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) và tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) tại Việt Nam. Đây là sự kiện nhằm đánh dấu sự tham gia của Mạng lưới Thế Hệ Xanh song hành cùng Hội nghị Các bên COP lần thứ 16.


Thông tin sự kiện
Thời gian : Từ 14h00 đến 18h00, Chủ nhật, ngày 28 tháng 11 năm 2010
Địa điểm : Văn phòng Rosa Luxemburg Stiftung
Tầng 1, 72 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội


Chi tiết có trong tệp đính kèm.
 

Đính kèm

  • Hopeinchangingclimate_Rosa_LnL_23Nov_Vese_FINAL.doc
    186.5 KB · Lượt xem: 515
scroll-topTop