Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Toc = Cod ????

  • Thread starter khunglong
  • Ngày gửi

Snow_wolf

Active Member
#2
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Lượng oxy lí thuyết là ThOD (Theoretical Oxygen Demand ) chứ ko phải TOC đâu nha. khunglong cần phân biệt cho kĩ.
Còn TOC khunglong hỏi thì anh snowwolf đã nói rõ rồi, phải nói chính xác là gì chứ?
COD: là lượng Oxy cần thiết để oxy hóa hoàn toàn hợp chất thành CO2. Trong khi đó ThOD tính toán được từ công thức phân tử của hợp chất. Do trong dung dịch có nhiều chất khác nhau mang tính khử nên COD lúc nào cũng lớn hơn ThOD.
 
C

crazyman

Guest
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
tham khao thử

Tui có một ratio giữa các thông số TOC, BOD, COD của nước thải sinh hoạt đô thị, tham khao thử
Loại nước thải BOD/COD BOD/TOC
Chưa xử lý 0.3 - 0.8 1.2 - 2
Sau lắng 0.4 - 0.6 0.8 - 1.2
Dòng ra 0.1 - 0.3 0.2 - 0.5

TOC ( Total Organic Carbon ) được dùng để xác định lượng cacbon hữu cơ có trong nước thải

Document : Metcalf Eddy P94
 
Top