Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tổng hợp Công tác chăm sóc SK - bệnh nghề nghiệp người lao động, quản lý an toàn - vệ sinh lao động

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chào mọi người, mình là Mod mới của Box. Để mở hàng cho ngày làm Mod đầu tiên mình xin đóng góp chút kiến thức cho Box.

Một số thông tư, thông liên tịch - liên bộ hữu ích cho các bạn làm bên EHS trong Doanh Nghiệp, tiện sắp xếp công việc và các chế độ cho người lao động:

I. Công tác chăm sóc sức khỏe - bệnh nghề nghiệp người lao động, quản lý an toàn - vệ sinh lao động:
1. TTLT 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH: Hướng dẫn thực hiện các quy định về Bệnh nghề nghiệp

2. TTLT 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT: Hướng dẫn công tác tổ chức an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở sản xuất

3. TT 09/2000/TT-BYT: Hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. TT 19/2011/TT-BYT: Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

II. Bồi dưỡng bằng hiện vật:
5. TT 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT: Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. [New update]

III. Tiêu chuẩn VSLĐ, tiêu chuẩn sức khỏe và khám SK
6. Thông tư số 13/2007/TT_BYT hướng dẫn khám sức khỏe tuyển dụng, khám SKĐK

7. Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 hướng dân quản lý VSLĐ, sức khỏe NLĐ và BNN

8. Quyết định số 3733/2002/QĐBYT (10/10/2002) ban hành 21 TCVSLĐ, 05 nguyên tắc và 07 thông số VSLĐ ( thay thế QĐ số 505/BYT (13/05/1992)

IV.Tai nạn lao động
9. Thông tư số 10/2003/TTLB LĐTBXH(18/04/2003) hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối người lao đông bị TNLĐ

10. TTLT số 12/2012/TTLT BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN (21/05/2012) hướng dẫn điều tra và thống kê báo cáo TNLĐ

Mong rằng sẽ hữu ích với các bạn. Thân ái!
 

Đính kèm

Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

anhtien285

New Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hiện đã khám sức khỏe theo TT 14/2013/TT-BYT.
Bổ xung thêm Luật vệ sinh lao động, Danh mục 28 bệnh nghề nghiệp, Thông tư 08/2014 về giá viện phí trong đó có giá lấy mẫu trong môi trường lao động, Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo kiểm môi trường lao động cập nhật ngày 26/1/2016.
 
Top