Tổng hợp luận văn, đồ án, báo cáo về xử lý khí thải

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngoài ra bạn có thể tham khảo trong cuốn : Rapid Assessment
Theo tôi nhớ ko lầm thì,đốt dầu FO
Bụi : 5a kg/1000kgFO
SO2 : 19,5s kg/1000kgFO
NOx : 9 kg/1000kgFO
CO : 3 kg/1000kgFO
a :% tro trong nhiên liệu (8,1 đây là con số thực tế mà tôi biết,có thể có giá trị khác)
s :% lưu huỳnh trong nhiên liệu(0,9 .............................................................)
ngoài ra có thể đo đạt thực tế hoặc theo kinh nghiệm
 

cobnla8855

Mầm xanh
Bài viết
23
scroll-topTop