Tổng hợp luận văn, đồ án, báo cáo về xử lý khí thải

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngoài ra bạn có thể tham khảo trong cuốn : Rapid Assessment
Theo tôi nhớ ko lầm thì,đốt dầu FO
Bụi : 5a kg/1000kgFO
SO2 : 19,5s kg/1000kgFO
NOx : 9 kg/1000kgFO
CO : 3 kg/1000kgFO
a :% tro trong nhiên liệu (8,1 đây là con số thực tế mà tôi biết,có thể có giá trị khác)
s :% lưu huỳnh trong nhiên liệu(0,9 .............................................................)
ngoài ra có thể đo đạt thực tế hoặc theo kinh nghiệm
 

cobnla8855

Mầm xanh
Bài viết
23
scroll-topTop